รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านตราดหนองพลวง          
วัดบ้านรุน          
ประชาสวัสดิ์วิทยา          
บ้านนากลาง          
บ้านมาบสมอ          
วัดสถานีหนองตาด          
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา          
บ้านหนองไฮ          
บ้านหนองตาดน้อย          
10  บ้านหนองบัว ปกติ          
11  มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ปกติ          
12  บ้านดอนใหญ่ ปกติ          
13  บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
14  บ้านหนองปลิง ปกติ          
15  วัดบ้านเสม็ด ปกติ          
16  วัดบ้านหนองปลาไหล          
17  วัดโคกล่าม ปกติ     31010100    31010100 
18  บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ปกติ          
19  บ้านหนองซอแซ ปกติ          
20  บ้านโคกระกาน้อย ปกติ          
21  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
22  บ้านหนองระนาม ปกติ          
23  บ้านดงเย็น ปกติ          
24  บ้านหนองผักโพด ปกติ          
25  บ้านหนองตราด ปกติ   31010085       
26  บ้านหนองตราดน้อย ปกติ          
27  บ้านหนองเพชร ปกติ          
28  วัดกะทิง ปกติ          
29  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
30  บ้านหนองเพิก ปกติ          
31  บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ปกติ          
32  บ้านพระครูน้อย ปกติ     31010006     
33  บ้านบริหารชนบท ปกติ          
34  บ้านปรุบุมะค่า ปกติ          
35  บ้านหนองผักแว่น ปกติ          
36  บ้านหนองมันปลา เรียนร่วม          
37  วัดโนนสำราญ ปกติ          
38  บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) ปกติ          
39  บ้านโคกเปราะ ปกติ          
40  วัดโคกสะอาด ปกติ          
41  วัดหนองสองห้อง ปกติ          
42  บ้านแสลงพัน ปกติ          
43  บ้านหนองโสน ปกติ          
44  บ้านทะเมนชัย ปกติ          
45  บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ปกติ   บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  31010092     
46  บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ปกติ          
47  บ้านบุตาวงษ์ ปกติ          
48  บ้านสระเกษ ปกติ          
49  บ้านหนองขวาง ปกติ     31010041     
50  บ้านสารภี ปกติ          
51  บ้านพลวง ปกติ          
52  บ้านกระเดื่อง ปกติ          
53  บ้านกลันทาวิทยา ปกติ          
54  บ้านห้วยมะไฟ ปกติ          
55  บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปกติ   31010014  31010014     
56  วัดหัวสะพาน ปกติ          
57  บ้านหนองแต้พัฒนา ปกติ          
58  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ปกติ          
59  บ้านมะค่า ปกติ   31010035  31010035 
60  วัดบ้านเย้ยสะแก ปกติ          
61  วัดขี้ตุ่น ปกติ          
62  บ้านเมืองแฝก ปกติ          
63  บ้านหนองกุง ปกติ     31010105     
64  เรืองทองสามัคคี ปกติ          
65  โสภณวรวัฒน์วิทยา ปกติ          
66  ประกาศธรรมคุณวิทยา ปกติ          
67  คงชัยสิทธิ์วิทยา ปกติ          
68  บ้านม่วงวิทยาคาร ปกติ          
69  วัดบ้านโคกซาด ปกติ          
70  บ้านสระสี่เหลี่ยม ปกติ          
71  บ้านง้าง ปกติ   31010036  31010036     
72  บ้านม่วงโนนสูง ปกติ     31010081     
73  วัดหนองครก ปกติ          
74  บ้านสระคูณ ปกติ          
75  บ้านร่มไทร ปกติ          
76  บ้านหนองเมืองต่ำ ปกติ          
77  บ้านพะไล ปกติ     31010020     
78  บ้านโคกสูง ปกติ บ้านโคกสูง 
79  บ้านสนวน ปกติ          
80  ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ปกติ          
81  บ้านบุหนองเทา ปกติ   31010172       
82  บ้านหนองไทร ปกติ          
83  บ้านแท่นพระ ปกติ          
84  บ้านโคกหัวช้าง ปกติ   บ้านโคกหัวช้าง  31010078     
85  วัดบ้านตะขบ ปกติ          
86  บ้านกวางงอย ปกติ          
87  บ้านหนองยาง ปกติ          
88  บ้านท้องเรือ ปกติ          
89  สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ปกติ          
90  โนนสวรรค์วิทยา ปกติ          
91  บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ปกติ          
92  บ้านโนนศิลา ปกติ          
93  วัดบ้านถลุงเหล็ก ปกติ          
94  วัดบ้านบุโพธิ์ ปกติ          
95  บ้านโคกเก่า ปกติ   บ้านโคกเก่า  31010090     
96  วัดหนองเก้าข่า ปกติ          
97  บ้านโคกใหม่หนองสรวง ปกติ          
98  บ้านฝ้าย ปกติ   31010054  31010054