รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโคกยางหนองถนน ปกติ          
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ปกติ          
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)          
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)          
บ้านบุตาเวสน์          
บ้านนิคมเขต          
บ้านสระตะเคียน ปกติ          
บ้านหนองหัวหมู ปกติ          
ไตรคาม          
10  จตุคามราษฎร์วิทยา          
11  บ้านโคกเฟือง ปกติ   บ้านโคกเฟือง  31030112     
12  บ้านหนองกราด          
13  บ้านกองพระทราย          
14  บ้านหนองต้อ ปกติ          
15  บ้านชุมแสง ปกติ          
16  บ้านหนองตะคร้อ          
17  บ้านกระเบื้อง ปกติ          
18  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ปกติ          
19  บ้านบัวตะเคียน          
20  บ้านยายคำ          
21  บ้านโนนศิลา ปกติ          
22  บ้านโนนทอง          
23  บ้านหนองโบสถ์ ปกติ          
24  บ้านสองพี่น้อง          
25  บ้านโคกสมบูรณ์          
26  ไทยรัฐวิทยา 90 ปกติ   ไทยรัฐวิทยา ๙๐(บ้านโคกตะแบก)  31030215     
27  บ้านหนองบัว ปกติ          
28  บ้านโคกกระชาย ปกติ          
29  บ้านสวายสอ ปกติ          
30  บ้านสำราญ ปกติ          
31  บ้านนาจาน เรียนร่วม วังไกลกังวล  บ้านนาจาน  31030088 
32  บ้านโคกขาม ปกติ     31030098     
33  บ้านสมจิต ปกติ          
34  บ้านม่วงงาม ปกติ          
35  บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ปกติ     31030173    31030173 
36  บ้านสะเดาหวาน ปกติ          
37  บ้านหนองหว้า ปกติ   31030064  31030064  31030064  31030064 
38  บ้านสี่เหลี่ยม ปกติ          
39  บ้านตะกรุมทอง ปกติ          
40  บ้านไทยสามัคคี ปกติ          
41  บ้านไทรออ ปกติ          
42  บ้านส้มป่อย ปกติ          
43  บ้านโนนพะไล ปกติ          
44  บ้านหนองม่วง ปกติ     31030086    31030086 
45  บ้านเพชรเจริญพัฒนา ปกติ     31030075    31030075 
46  บ้านหนองกราด ปกติ          
47  บ้านหนองกก ปกติ          
48  บ้านห้วยก้อม ปกติ          
49  บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) ปกติ          
50  บ้านเสลาโสรง ปกติ          
51  บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ปกติ          
52  บ้านโคกโสนทองวิทยา ปกติ          
53  บ้านหนองกราด ปกติ          
54  วัดห้วยหิน ปกติ          
55  บ้านหนองม่วง ปกติ          
56  บ้านตลาดแย้ ปกติ          
57  บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ปกติ          
58  บ้านหนองถนน ปกติ          
59  บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ปกติ          
60  บ้านปรือพวงสำราญ ปกติ          
61  บ้านก้านเหลือง ปกติ
62  บ้านหนองปรือ ปกติ          
63  บ้านหนองพลวง ปกติ          
64  บ้านสระประดู่หนองมะค่า ปกติ          
65  บ้านทุ่งไผ่ ปกติ          
66  บ้านหนองเต่า ปกติ          
67  บ้านไทยเจริญ ปกติ          
68  บ้านหนองมัน ปกติ   บ้านหนองมัน  31030082     
69  บ้านโคกงิ้ว ปกติ          
70  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ          
71  บ้านหนองหญ้าวัว ปกติ   บ้านหนองหญ้าวัว  31030003     
72  บ้านเสลา ปกติ          
73  บ้านหนองถั่วแปบ ปกติ          
74  บ้านโกรกแก้ว ปกติ          
75  บ้านคูขาดน้อย ปกติ          
76  บ้านสว่างพัฒนา ปกติ          
77  บ้านผไทรวมพล ปกติ          
78  บ้านหนองละหานทราย ปกติ          
79  บ้านหนองโสน ปกติ 31030054 
80  บ้านจาน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)  31030008 
81  บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ปกติ          
82  บ้านหนองยาง ปกติ   31030029  31030029