รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดกำมะเสน ปกติ          
เนินแก้ววิทยาคาร ปกติ          
วัดทุ่งกลาง ปกติ          
วัดนาล้อม ปกติ          
วัดทุ่งประดู่ ปกติ          
บ้านทุ่งยาว ปกติ          
บ้านเนินดินแดง ปกติ          
อุดมราชภักดี ปกติ          
อ่างทองพัฒนา ปกติ          
10  บ้านถ้ำเขาน้อย ปกติ          
11  บ้านดอนทอง ปกติ          
12  วัดนาผักขวง ปกติ          
13  บ้านเหมืองแร่ ปกติ          
14  ประชาบูรณะวิทยา ปกติ          
15  บ้านย่านซื่อ ปกติ          
16  ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ ปกติ          
17  บ้านสีดางาม ปกติ          
18  บ้านหนองหิน ปกติ          
19  บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) ปกติ          
20  ประชารังสรรค์ ปกติ          
21  บ้านห้วยใหญ่ ปกติ          
22  วัดถ้ำคีรีวงศ์ ปกติ          
23  วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ปกติ          
24  บ้านหนองยายเอม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองเสือ  77010032 
25  บ้านหนองพิกุล ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดทุ่งประดู่  77010048 
26  บ้านคลองชายธง ปกติ          
27  บ้านพุตะแบก ปกติ          
28  สามัคคีร่วมจิต ปกติ          
29  บ้านดอนทราย ปกติ          
30  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
31  บ้านทุ่งไทร ปกติ          
32  บ้านอ่าวน้อย ปกติ          
33  บ้านดอนสูง ปกติ          
34  ประชาราษฏร์บำรุง ปกติ          
35  บ้านอ่าวยาง ปกติ          
36  บ้านบางเบิด ปกติ          
37  บ้านหนองมงคล ปกติ          
38  บ้านทรายทอง ปกติ          
39  วัดปากคลองเกลียว ปกติ          
40  บ้านเขามัน ปกติ          
41  บ้านหนองปุหลก ปกติ          
42  บ้านห้วยแก้ว ปกติ          
43  บ้านยุบพริก ปกติ          
44  บ้านปากแพรก ปกติ          
45  วัดเขาราษฎร์บำรุง ปกติ          
46  วัดดอนตะเคียน ปกติ          
47  บ้านทางหวาย ปกติ          
48  ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ปกติ          
49  ไตรกิตทัตตานนท์ ปกติ          
50  บ้านวังยาว ปกติ          
51  บ้านราษฏร์ประสงค์ ปกติ          
52  เศรษฐพานิชวิทยา ปกติ          
53  บ้านทุ่งสีเสียด ปกติ          
54  วัดนาหูกวาง ปกติ          
55  บ้านหินเทิน ปกติ          
56  บ้านดงไม้งาม ปกติ          
57  บ้านหนองฆ้อง ปกติ          
58  บ้านทุ่งเคล็ด ปกติ          
59  บ้านชะม่วง ปกติ          
60  บ้านหนองกก ปกติ          
61  บ้านไร่ใน ปกติ          
62  บ้านห้วยสัก ปกติ          
63  บ้านยางเขา ปกติ