รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
หนองหัวช้าง เรียนร่วม กลางหมื่นสงเคราะห์         
โคกกลางราษฎร์พัฒนา          
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา          
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง ปกติ          
คำแคนวิทยา เรียนร่วม ชุมชนแก้งคำวิทยา         
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ปกติ   46010142    ดงไร่ราษฏร์พัฒนา  46010142 
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง ปกติ          
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปกติ          
กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์ เรียนร่วม ท่าแสงวิทยายน  ท่าแสงวิทยายน  46010049     
10  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ปกติ          
11  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ปกติ          
12  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ปกติ          
13  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) เรียนร่วม ชุมชนนามะเขือวิทยา  ชุมชนนามะเขือวิทยา  46010119     
14  ท่าไคร้สามัคคี ปกติ          
15  คำไผ่สงเคราะห์ ปกติ          
16  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ปกติ          
17  โคกนางามสามัคคี ปกติ          
18  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ปกติ          
19  บ้านสว่าง ปกติ          
20  บ้านหนองกุงกลาง ปกติ          
21  โคกคอนวิทยานุกูล เรียนร่วม ท่าแสงวิทยายน  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  46010049     
22  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เรียนร่วม ท่าแสงวิทยายน  ท่าแสงวิทยายน  46010049     
23  หนองโพนโนนสมบูรณ์ ปกติ          
24  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ปกติ          
25  หนองทุ่มสงเคราะห์ ปกติ          
26  บ้านโคกใส ปกติ          
27  คำโพนทองราษฎร์นิยม ปกติ          
28  สะอาดโนนงามวิทยา ปกติ          
29  นิคมลำปาววิทยา ปกติ     46010128     
30  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) เรียนร่วม โพนสวางพิทยาคม  ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์       
31  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ปกติ          
32  คอนเรียบอนุกูล ปกติ          
33  โคกล่ามวิทยา ปกติ          
34  สหัสขันธ์วิทยาคม ปกติ          
35  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ เรียนร่วม ดงน้อยวิทยา  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  46010150     
36  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา ปกติ          
37  สงยางสงเปลือยวิทยาคม ปกติ          
38  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม ปกติ          
39  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ปกติ          
40  หนองบัวราษฎร์นิยม ปกติ          
41  บ้านคำเม็ก ปกติ          
42  บ้านโนนโพธิ์ศรี ปกติ          
43  คำประถมนิคมสงเคราะห์ ปกติ     46010130     
44  ดงน้อยสงเคราะห์ ปกติ          
45  วังสวาทนิคมสงเคราะห์ เรียนร่วม ชุมชนแก้งคำวิทยา    46010133     
46  คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       นาคูณวิทยา  46010151 
47  โพนสวางพิทยาคม ปกติ     46010122     
48  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ปกติ วัดชัยสุนทร  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  46010004  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  46010004 
49  วัดชัยสุนทร ปกติ          
50  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ปกติ          
51  บ้านกุดแห่ ปกติ          
52  คำหุ่งราษฎร์บำรุง เรียนร่วม บ้านกุดแห่  คำหุ่งราษฎร์บำรุง  46010169     
53  หลักเมืองกมลาไสย เรียนร่วม บึงไฮโนนสวางวิทยา  หลักเมืองกมลาไสย  46010079     
54  ท่าลำดวนประชาบำรุง ปกติ          
55  เหล่าสูงวิทยา ปกติ          
56  แก้งนางราษฎร์บำรุง ปกติ          
57  บ้านแกวิทยายน ปกติ          
58  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ปกติ          
59  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง ปกติ          
60  คำโพนคำม่วงวิทยา ปกติ          
61  บ้านโคกกว้าง ปกติ          
62  บ้านหนาดสงเคราะห์ ปกติ          
63  บ้านห้วยแสง เรียนร่วม ภูปอโมเดล  บ้านห้วยแสง  46010040     
64  เสมาสามัคคี ปกติ          
65  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ปกติ          
66  บ้านเหล่าค้อ ปกติ          
67  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปกติ          
68  หนองโพนวิทยายน ปกติ   46010028  46010028     
69  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ เรียนร่วม หนองแวงประชานุกูล  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  46010009 
70  หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม หนองโพนวิทยายน  46010029  46010029     
71  สะอาดสมศรีวิทยา เรียนร่วม บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  สะอาดสมศรีวิทยา  46010039     
72  บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ปกติ          
73  บ้านแวงประชารัฐบำรุง ปกติ          
74  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ปกติ          
75  บ้านศรีสมบูรณ์ เรียนร่วม ชุมชนแก้งคำวทยา         
76  สองห้องราษฎร์บูรณะ ปกติ          
77  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ปกติ          
78  หนองแวงประชานุกูล ปกติ          
79  ค้อจารย์วิทยา ปกติ          
80  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
81  สามัคคีสำราญวิทย์ ปกติ ไกลกังวล  สามัคคีสำราญวิทย์  46010115 
82  ภูปอวิทยา ปกติ          
83  นาคูณวิทยา ปกติ          
84  สำเริงวิทยา ปกติ ไกลกังวล  สำเริงวิทยา  46010114 
85  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ   ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์       
86  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ          
87  บึงสว่างวิทยาคม ปกติ          
88  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี เรียนร่วม โนนเมืองประชานุเคราะห์  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  46010137 
89  หัวคูประชาอุทิศ ปกติ          
90  บ้านคำเชียงวัน ปกติ          
91  บ้านดอนสนวน ปกติ          
92  หนองแวงแสน ปกติ          
93  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา เรียนร่วม โคกกลางวิทยา  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  46010167     
94  หัวขวาวิทยา ปกติ          
95  บ้านหนองช้าง ปกติ          
96  แก่งนาขามสามัคคี ปกติ          
97  โคกกลางวิทยา ปกติ          
98  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ปกติ ไกลกังวล  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวอทยา  46010116 
99  หนองแซงวิทยา ปกติ          
100  มิตรภาพที่ 32 ยุบโรงเรียนแล้ว   ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์       
101  สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) เรียนร่วม   ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์       
102  บ้านโนนสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว   ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์       
103  สะอาดไชยศรี ปกติ          
104  นาโกวิทยา ปกติ          
105  โนนเมืองประชานุเคราะห์ ปกติ          
106  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ปกติ          
107  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปกติ     46010020     
108  บ้านท่างาม ปกติ          
109  คำคาราษฎร์บำรุง ปกติ          
110  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) เรียนร่วม ดงพยุงสงเคราะห์  ดงพยุงสงเคราะห์  46010179     
111  นาคอกควาย ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  46010047 
112  โคกล่ามผดุงวิทย์ ปกติ          
113  บ้านหนองม่วง ปกติ          
114  สิงห์สะอาด ปกติ          
115  คำแคนราษฎร์วิทยา ปกติ          
116  บ้านโนนแหลมทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       ดงไร่ราษรฎ์พัฒนา  46010147 
117  เขื่อนภูมิพล เรียนร่วม โรงเรียนหนองแสงราษฎ์พํฒนา  เขื่อนภูมิพล  46010172     
118  โคกสำราญวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       หนองแสงราษฎ์พัฒนา  46010170 
119  หนองตุวิทยา ปกติ          
120  กลางหมื่นสงเคราะห์ เรียนร่วม หนองหัวช้าง  กลางหมื่นสงเคราะห์       
121  บ้านม่วงวิทยายน ปกติ          
122  บ้านจานวิทยา เรียนร่วม สามชัยอุดมวิทยื  บ้านจารวิทยา  4601076