รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ไผ่แถวอนุสรณ์ ปกติ          
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)          
วัดไชยมงคล          
วัดตะเคียนทอง          
บ้านย่านนางวิ่ง ปกติ          
บ้านมาบเหียง          
วัดไผ่งาม ปกติ          
บ้านด่าน ปกติ   25010181  25010181     
วัดเกาะลอย ปกติ   25010182  25010182     
10  วัดเกาะมะไฟ ปกติ   25010196  25010196    25010196 
11  วัดดงไชยมัน ปกติ   25010202  25010202    25010202 
12  วัดแสงสว่าง ปกติ          
13  วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ปกติ          
14  วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ปกติ          
15  วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) ปกติ          
16  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปกติ          
17  บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
18  บ้านห้วยเกษียร ปกติ          
19  วัดทุ่งตะลุมพุก ปกติ          
20  วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ปกติ          
21  บ้านคลองบางไซ ปกติ          
22  วัดประดิษฐาราม ปกติ          
23  วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ปกติ          
24  วัดใหม่กวางทอง ปกติ     25010187    25010187 
25  วัดโพธิ์งาม ปกติ          
26  วัดคู้ลำพัน ปกติ          
27  วัดศรีสุทธาวาส ปกติ          
28  บ่อแร่0ธารเลา ปกติ          
29  ประชุมเขตศึกษา ปกติ          
30  บ้านโคกกระเจียว ปกติ          
31  วัดหาดสะแก ปกติ          
32  วัดอรัญไพรศรี ปกติ          
33  วัดหนองหูช้าง ปกติ          
34  วัดมูลเหล็ก ปกติ          
35  บ้านหนองหอย ปกติ          
36  วัดสระมะเขือ ปกติ  
37  วัดบุฝ้าย ปกติ          
38  วัดทุ่งสบก ปกติ          
39  วัดหัวไผ่ ปกติ          
40  วัดพิกุลวนาราม ปกติ          
41  บ้านหนองชะอม ปกติ          
42  บ้านแหลมไผ่ ปกติ          
43  วัดเนินสูง ปกติ          
44  วัดสระข่อย ปกติ          
45  วัดหลังถ้ำวิทยาคาร ปกติ          
46  บ้านปากคลองบางกระดาน ปกติ          
47  บ้านโคกสว่าง ปกติ     25010199     
48  บ้านเขานันทา ปกติ          
49  บ้านหนองเต่า ปกติ          
50  บ้านบางขาม ปกติ          
51  นิคมพัฒนา ปกติ          
52  วัดนพคุณทอง ปกติ          
53  วัดท้าวอู่ทอง ปกติ          
54  วัดหนองเกตุ ปกติ          
55  บ้านคลองแก้มช้ำ ปกติ          
56  วัดเนินผาสุก ปกติ          
57  วัดคลองเฆ่ ปกติ          
58  บ้านหนองปรือน้อย ปกติ          
59  บ้านบางรุ่งโรจน์ ปกติ          
60  วัดประชาวาส ปกติ          
61  วัดสามัคคีภิรมย์ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหัวกรด  25010026 
62  วัดบุพพาราม ปกติ          
63  วัดหนองแก้ว ปกติ          
64  บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) ปกติ          
65  วัดใหม่โพธิ์เย็น ปกติ          
66  วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม ปกติ          
67  วัดศรีมงคล ปกติ          
68  วัดบุยายใบ ปกติ          
69  วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปกติ          
70  บ้านโป่งกะพ้อ ปกติ          
71  วัดโบสถ์วิทยา ปกติ          
72  วัดบางคาง ปกติ          
73  วัดบางเตย ปกติ   จาน 1 ชุด,กล่องสัญญา 6 กล่อง  25010160 
74  วัดสัมพันธ์ ปกติ          
75  บ้านคลองสารภี ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดพิกุลวนาราม  25010167 
76  วัดเนินไม้หอม ปกติ          
77  บ้านดงบัง ปกติ          
78  วัดลิรัญดอน ปกติ          
79  วัดบ้านพระ ปกติ  
80  วัดอินทร์ไตรย์ ปกติ