รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านชำโสม          
บ้านหนองหัวช้าง          
บ้านไผ่ ปกติ          
วัดหาดสูง          
บ้านคลองร่วม          
บ้านแก่ง          
บ้านหนองคล้า ปกติ          
บ้านปราสาท ปกติ     25010125     
วัดปากแพรก ปกติ          
10  วัดเนินสูง ปกติ          
11  บ้านหนองตลาด ปกติ          
12  บ้านโคกหอม ปกติ          
13  บ้านเขากระแต ปกติ          
14  บ้านคลองระกำ ปกติ     25010105    25010105