รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกูวิง          
บ้านปะกาลิมาปุโระ ปกติ          
บ้านบางปลาหมอ          
บ้านคลองต่ำ          
บ้านปะกาจินอ ปกติ          
บ้านปะกาลือสง          
วัดมหิงษาราม ปกติ          
บ้านกาแลบือซา ปกติ   [บ้านกาแลบือซา  94010003     
บ้านจะรัง ปกติ          
10  บ้านตือระ ปกติ          
11  บ้านดอนนา ปกติ          
12  บ้านแคนา ปกติ          
13  บ้านปะแดลางา ปกติ          
14  บ้านท่ากำชำ ปกติ          
15  บ้านหัวคลอง ปกติ          
16  บ้านเคียน ปกติ          
17  บ้านไผ่มัน ปกติ          
18  บ้านท่าน้ำตะวันตก ปกติ          
19  บ้านยือริง ปกติ          
20  บ้านกลาง ปกติ          
21  บ้านบาโงกาเซาะ ปกติ          
22  บ้านท่ายามู ปกติ          
23  บ้านโคกหมัก ปกติ          
24  บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านกาแลกุมิ  94020045  บ้านกาแลกุมิ  94020045 
25  บ้านลางา ปกติ   บ้านลางา  94010137     
26  วัดศรีสุดาจันทร์ ปกติ          
27  บ้านตลาดนัดคลองขุด ปกติ          
28  บ้านรามง ปกติ          
29  บ้านสายหมอ ปกติ   94020073  94020073     
30  บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ปกติ          
31  บ้านตาลีอายร์ ปกติ          
32  บ้านเกาะหม้อแกง ปกติ          
33  บ้านท่าชะเมา ปกติ          
34  บ้านบางหมู ปกติ          
35  บ้านควนคูหา ปกติ          
36  บ้านมะรวด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)  94010032 
37  บ้านคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)  94010032 
38  วัดควน ปกติ          
39  พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ปกติ          
40  บ้านจือโระ ปกติ   บ้านจือโระ  94010013     
41  บ้านทุ่ง ปกติ