รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านควนประ ปกติ          
บ้านล้อแตก ปกติ          
บ้านบาเงง ปกติ          
บ้านแขนท้าว          
บ้านคลองช้าง          
บ้านด่าน          
บ้านต้นโตนด          
วัดป่าสวย ปกติ          
บ้านคลองทราย ปกติ          
10  บ้านควนโนรี ปกติ          
11  วัดบุพนิมิต          
12  บ้านเกาะตา ปกติ          
13  บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ปกติ          
14  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ปกติ          
15  บ้านยางแดง ปกติ          
16  บ้านบาโง ปกติ          
17  วัดทรายขาว ปกติ          
18  วัดภมรคติวัน ปกติ          
19  บ้านบูเกะกุง ปกติ          
20  บ้านราวอ ปกติ          
21  บ้านบินยา ปกติ          
22  วัดโคกหญ้าคา ปกติ          
23  วัดบันลือคชาวาส ปกติ          
24  บ้านโคกเหรียง ปกติ          
25  บ้านโคกต้นสะตอ ปกติ          
26  บ้านควนหยี ปกติ          
27  บ้านสมาหอ ปกติ     94020113     
28  บ้านชะเมา ปกติ          
29  บ้านเจาะบาแน ปกติ     94020108     
30  วัดอรัญวาสิการาม ปกติ          
31  บ้านดูวา ปกติ          
32  บ้านป่าไร่ ปกติ     94020003     
33  บ้านปลักปรือ ปกติ     94020167    94020167 
34  วัดธนาภิมุข ปกติ          
35  วัดนิคมสถิต ปกติ          
36  บ้านตุปะ ปกติ          
37  บ้านดอนเค็ด ปกติ          
38  บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ปกติ          
39  บ้านบาโงฆาดิง ปกติ          
40  บ้านนาค้อเหนือ ปกติ          
41  บ้านคูระ ปกติ   บ้านคูระ  94020168 
42  บ้านตันหยง ปกติ          
43  บ้านนาค้อกลาง ปกติ          
44  บ้านอีบุ๊ ปกติ          
45  บ้านท่าคลอง ปกติ          
46  บ้านควนแตน ปกติ          
47  บ้านป่าบอน ปกติ          
48  วัดสุนทรวารี ปกติ          
49  บ้านอาโห ปกติ