รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดวงษ์สวรรค์ ปกติ          
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 ปกติ          
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)          
วัดนนทรีย์ ปกติ          
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ปกติ          
วัดหนองบัว ปกติ          
วัดอุทการาม ปกติ          
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ปกติ          
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ปกติ   14010087  14010087     
10  วัดดอนประดู่ ปกติ          
11  วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ปกติ          
12  บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ปกติ          
13  วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ปกติ          
14  วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ปกติ          
15  วัดทรงกุศล ยุบโรงเรียนแล้ว          
16  วัดโพธิ์ ปกติ          
17  วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) ปกติ          
18  บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ปกติ          
19  พรพินิตพิทยาคาร ปกติ          
20  ตำหนักเพนียด ปกติ          
21  วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ปกติ          
22  วัดเกาะเลิ่ง ปกติ          
23  วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ปกติ          
24  "วัดโคกสังข์ ""ประชานุกูล""" ปกติ     14010114    14010114 
25  วัดศรีภวังค์ ปกติ          
26  วัดจําปา ปกติ          
27  วัดดอกไม้ ปกติ          
28  วัดสฎางค์ ปกติ          
29  วัดเทพคันธาราม ปกติ          
30  "วัดบ้านแถว ""ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์""" ปกติ          
31  วัดสามเรือน ปกติ          
32  วัดมาบโพธิ์ ปกติ          
33  วัดนครโปรดสัตว์ ปกติ          
34  วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ปกติ          
35  กลางคลอง 27 ปกติ          
36  วัดสามบัณฑิต ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดดอนพุดซา  14010178 
37  วัดปากกราน ปกติ          
38  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ปกติ     14010143     
39  วัดบ้านหีบ ปกติ          
40  วัดบ้านม้า ปกติ          
41  วัดจอมเกษ ปกติ          
42  วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ปกติ   14010075  14010075     
43  วัดกุฎีลาย ปกติ          
44  วัดทุ่งมน ปกติ          
45  วัดดอนกลาง ยุบโรงเรียนแล้ว   วัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร  14010110  วัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร  14010110 
46  วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ปกติ   14010073       
47  บ้านข่อยโทน ปกติ          
48  วัดแก้วตา ปกติ    
49  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ปกติ          
50  วัดโพธิ์สาวหาญ ปกติ          
51  วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ปกติ          
52  วัดโพธิ์หอม ปกติ
53  ประชาสามัคคี ปกติ          
54  วัดน้ำเต้า ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯ  14010191 
55  วัดกระโจมทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯ  14010191 
56  วัดท้าวอู่ทอง ปกติ          
57  วัดโตนด ปกติ          
58  วัดนาอุ่น ปกติ          
59  วัดเทพอุปการามฯ ปกติ   วัดเทพอุปการาฯ  14010088     
60  วัดโคกโพธิ์ เรียนร่วม วัดโพธิ์สาวหาญ  วัดโคกโพธิ์  14010176     
61  วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ปกติ          
62  บ้านเป็ด ปกติ          
63  วัดบึง ปกติ
64  วัดบ้านดาบ ปกติ          
65  วัดโพธิ์เอน ปกติ          
66  วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) ปกติ          
67  วัดโคกกรวด ปกติ          
68  วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ปกติ          
69  วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ปกติ  
70  วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ปกติ      
71  วัดกษัตราธิราช ปกติ          
72  วัดนางชี ปกติ          
73  วัดตูม ปกติ          
74  วัดช้าง ปกติ  
75  วัดกุ่มแต้ ปกติ          
76  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปกติ          
77  บ้านช้าง ปกติ          
78  วัดวังแดงเหนือ ปกติ
79  วัดหัวคุ้ง ปกติ          
80  วัดไผ่ ปกติ          
81  วัดช้างใหญ่ ปกติ          
82  ชุมชนวัดบ้านร่อม ปกติ          
83  วัดหนองเครือบุญ ยุบโรงเรียนแล้ว       ตะโกดอนหญ้านาง  14010116 
84  วัดวิมลสุนทร ยุบโรงเรียนแล้ว       ตะโกดอนหญ้านาง  14010116 
85  วัดไก่เตี้ย ปกติ          
86  วัดโบสถ์ เรียนร่วม วัดเขียนลาย(ทองคำวิทยานุสรณ์)  วัดโบสถ์  14010208     
87  บ้านกะทุ่มลาย ปกติ          
88  วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)  14010208