รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ประชากรรังสฤษฏ์ ปกติ          
วัดท่าดินแดง          
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ปกติ          
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)          
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป ปกติ          
วัดสุนทราราม ปกติ          
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) ปกติ          
วัดประดู่โลกเชษฐ์ ปกติ          
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา) ปกติ ชั้นป.4-6 เรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง  วัดบางกะทิง  14020165     
10  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ปกติ          
11  วัดชีปะขาว ปกติ          
12  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ปกติ          
13  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) ปกติ          
14  วัดไผ่ล้อม ปกติ          
15  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) ปกติ          
16  วัดปราสาททอง ปกติ          
17  โคกตาพรหม ปกติ          
18  วัดบันไดช้าง เรียนร่วม วัดประดู่ วัดบางกะทิง  วัดบันไดช้าง วัดประดู่ วัดบางกะทิง       
19  วัดตาลานเหนือ ปกติ          
20  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
21  วัดปิ่นแก้ว ปกติ          
22  วัดแก้วสุวรรณ ปกติ          
23  วัดอู่ตะเภา ปกติ          
24  วัดขุนจ่าธรรมาราม ปกติ          
25  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ปกติ          
26  วัดอนุกุญชราราม ปกติ          
27  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) ปกติ          
28  วัดบ้านกลิ้ง ปกติ          
29  วัดบุญกันนาวาส ปกติ          
30  วัดเทพมงคล ปกติ          
31  วัดรางจระเข้ ปกติ          
32  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) ปกติ          
33  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ปกติ          
34  วัดฤกษ์บุญมี ปกติ          
35  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) ปกติ          
36  วัดไทรน้อย ปกติ          
37  ประสิทธิ์วิทยา ปกติ          
38  สินสังวาลย์อุทิศ ปกติ          
39  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ปกติ          
40  วัดศิริสุขาราม ปกติ          
41  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ปกติ   วัดปทุมวัน(โสนิกรประชาอนุสรณ์)  14020131     
42  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ปกติ          
43  วัดสง่างาม ปกติ          
44  วัดบางบาล ปกติ          
45  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) ปกติ          
46  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) ปกติ          
47  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ปกติ          
48  วัดเชิงท่า ปกติ          
49  วัดตรีพาราสีมาเขต ปกติ          
50  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) ปกติ          
51  สัตตปทุมบำรุง ปกติ   สัตตปทุมบำรุง  14020126     
52  จุฬาราษฎร์วิทยา ปกติ          
53  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ปกติ       วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)  14020101 
54  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) ปกติ          
55  วัดโพธิ์ ปกติ          
56  วัดแจ้ง ปกติ          
57  คอตัน ปกติ          
58  วัดดอนพัฒนาราม ปกติ          
59  คชเวกวิทยา ปกติ          
60  วัดทำใหม่ ปกติ          
61  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ปกติ     14020058    14020058 
62  วัดโพธิ์เผือก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)  14020101 
63  วัดกลางคลองวัฒนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดเจ้าเจ็ดใน  14020133 
64  วัดหนองลำเจียก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดจรเข้ไล่  14020140 
65  วัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหน้าโคก  14020105 
66  วัดเทพสนทวารี เรียนร่วม วัดสง่างาม  วัดเทพสนทวารี  14020012     
67  วัดโคก ปกติ          
68  วัดลาดระโหง ปกติ          
69  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) ปกติ          
70  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) ปกติ   วัดหน้าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์)  14020029     
71  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ปกติ          
72  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) ปกติ          
73  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) ปกติ          
74  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ปกติ      
75  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) ปกติ          
76  วัดสามเรือน ปกติ          
77  วัดเศวตศิลาราม ปกติ   14020178  14020178     
78  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ปกติ          
79  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ปกติ          
80  วัดใหม่ต้านทาน ปกติ     14020179     
81  วัดโพธิ์แตงใต้ ปกติ          
82  ราษฎร์บํารุง ปกติ          
83  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ปกติ          
84  เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) ยุบโรงเรียนแล้ว       ราษฎร์บำรุง  14020066 
85  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) ปกติ          
86  บางไทร ปกติ          
87  วัดสุทธาวาส ปกติ          
88  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมย์) ปกติ          
89  สามัคคีวิทยา ปกติ          
90  วัดราษฎร์ปุณณาราม ปกติ