รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พะเยา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านม่วงคำ ปกติ          
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) ปกติ          
บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว ยุบโรงเรียนแล้ว       ดอกบัวราษฎร์บำรุง  56010019 
บ้านป่าคา ปกติ          
บ้านสันเวียงใหม่ ปกติ          
บ้านแม่อิง ปกติ          
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ปกติ          
บ้านปางงุ้น ปกติ          
ชุมชนบ้านตุ้มท่า เรียนร่วม บ้านต๊ำเหล่า  ชุมชนบ้านตุ้มท่า  56010015     
10  บ้านแม่จว้าใต้ ปกติ          
11  บ้านทุ่งหลวง ปกติ          
12  อนุบาลภูกามยาว ปกติ          
13  เจริญใจ ปกติ          
14  บ้านร่องคำ ปกติ          
15  บ้านสาง ปกติ          
16  บ้านร้อง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลภูกามยาว  56010118 
17  บ้านสันป่างิ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลภูกามยาว  56010118 
18  บ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง ยุบโรงเรียนแล้ว       "ส่งคืนงบประมาณ"   
19  ต๊ำ(อินโต0ประชานุเคราะห์) ยุบโรงเรียนแล้ว       "ส่งคืนงบประมาณ"   
20  บ้านป่าแดงบุญนาค ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านศาลา  56010008 
21  บ้านต๊ำใน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านต้ำพระแล  56010013 
22  บ้านทุ่งกาไชย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโพธิ์ทอง  56010082 
23  บ้านโพธิ์ทอง ปกติ          
24  บ้านสันต้นผึ้ง ปกติ          
25  บ้านห้วยทรายขาว ปกติ          
26  บ้านสันต้นม่วง ปกติ          
27  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) ปกติ     56010120     
28  บ้านตุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว       ดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)  56010019 
29  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ปกติ          
30  บ้านหนองหล่ม ปกติ          
31  บ้านแม่จว้า ปกติ          
32  บ้านต๊ำเหล่า ปกติ          
33  ชุมชนบ้านแม่สุก ปกติ          
34  บ้านดอกคำใต้ ปกติ          
35  บ้านสันจกปก ปกติ          
36  บ้านสันป่าหนาด เรียนร่วม บ้านสันจกปก  บ้านสันจกปก  56010072     
37  บ้านห้วยแก้ว ปกติ          
38  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ปกติ          
39  บ้านค่าบน ปกติ          
40  บ้านป่าแฝกใต้ ปกติ          
41  บ้านใหม่ ปกติ          
42  บ้านโป่ง ปกติ          
43  บ้านสันป่าม่วง ปกติ          
44  บ้านหนองลาว เรียนร่วม บ้านห้วยแก้ว  บ้านห้วยแก้ว  56010127     
45  บ้านทุ่งต้นศรี ปกติ          
46  บ้านวังขอนแดง ปกติ          
47  บ้านเนินสมบูรณ์ ปกติ          
48  บ้านร่องปอ ปกติ          
49  บ้านแม่นาเรือใต้ ปกติ          
50  บ้านหนองสระ ปกติ          
51  บ้านศาลา ปกติ          
52  บ้านป่าสักสามัคคี ปกติ          
53  บ้านห้วยเจริญราษฏร์ ปกติ          
54  บ้านใหม่ ปกติ          
55  บ้านต๊ำม่อน เรียนร่วม บ้านต๊ำพระแล  บ้านต๊ำม่อน  56010045     
56  บ้านทุ่งป่าข่า ปกติ          
57  บ้านป่าตึง ปกติ          
58  บ้านกาดถี ปกติ          
59  บ้านแม่พริก ปกติ
60  บ้านปาง ปกติ          
61  บ้านห้วยเคียน ปกติ          
62  บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย เรียนร่วม บ้านแม่กา  บ้านแม่กา  56010028     
63  บ้านไร่ เรียนร่วม บ้านแม่นาเรือใต้  บ้านไร่  56010037     
64  บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านแม่ใส  56010048 
65  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) ปกติ          
66  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน ปกติ          
67  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) เรียนร่วม   บ้านศาลา       
68  บ้านป่าแฝกเหนือ ปกติ          
69  บ้านสันต้นแหน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านอิงโค้ง  56010126 
70  บ้านสันป่าสัก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่นาเรือใต้  56010038 
71  บ้านต๊ำดอนมูล เรียนร่วม บ้านต๊ำพระแล  บ้านต๊ำดอนมูล  56010044     
72  บ้านแม่นาเรือ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่นาเรือใต้  56010038 
73  บ้านสันขวาง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)  56010112 
74  บ้านสันป่าถ่อน ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านแม่ใส  56010048 
75  บ้านสันโค้ง เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)  ไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)  56010061  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)  56010066 
76  บ้านต๋อมดง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านต๋อม  56010009 
77  บ้านปินเหนือ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปิน  56010083 
78  บ้านห้วยทรายเลื่อน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านจำไก่  56010062 
79  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง เรียนร่วม อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  56010031     
80  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ปกติ          
81  บ้านถ้ำประชาบำรุง ปกติ          
82  บ้านดงบุญนาค ปกติ