รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดสองแพรก          
บ้านรมณีย์ ปกติ          
บ้านปากคลอง          
วัดตรัยรัตนากร          
บ้านท่าแตง          
บ้านนอกนา ปกติ          
บ้านลำวะ          
บ้านท่าดินแดง ปกติ          
บ้านบางนุ ปกติ          
10  บ้านปริง (วันครู 2500) ปกติ          
11  กะปง ปกติ          
12  บ้านเขาเปาะ ปกติ          
13  บ้านทองหลาง ปกติ          
14  วัดอรัญญิกาวาส ยุบโรงเรียนแล้ว       เมืองพังงา  82010012 
15  บ้านบางทอง ปกติ          
16  บ้านท่าปากแหว่ง ปกติ          
17  บ้านบางเตย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเขาเฒ่า  82010014 
18  วัดควรนิยม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านบางมรวน  82010100 
19  บ้านในหยง ปกติ  
20  บ้านอ่าวมะขาม ปกติ          
21  บ้านแหลมหิน ปกติ          
22  บ้านบากัน ปกติ          
23  บ้านพอแดง ปกติ          
24  วัดราษฎร์สโมสร ปกติ          
25  วัดศรีรัตนาราม ปกติ          
26  บ้านควน ปกติ
27  บ้านตากแดด ปกติ          
28  บ้านบางด้ง ปกติ          
29  เกาะเคี่ยม ปกติ          
30  วัดบางเสียด ปกติ          
31  บ้านเจ้าขรัว ปกติ          
32  บ้านเกาะกลาง ปกติ          
33  บ้านนาใน ปกติ          
34  เกาะไม้ไผ่ ปกติ     82010003     
35  บ้านคุระ ปกติ          
36  บ้านย่าหมี ปกติ          
37  บ้านบกปุย ปกติ          
38  อ่าวมะม่วง ปกติ          
39  บ้านทุ่งใหญ่ ปกติ          
40  บ้านบางมรวน ปกติ          
41  บ้านบางนายสี ปกติ          
42  บ้านโคกเจริญ ปกติ          
43  บ้านเขาน้อย ปกติ          
44  บ้านป่ายาง ปกติ          
45  บ้านท่าหัน ปกติ          
46  บ้านสามช่อง ปกติ          
47  บ้านเขาปิหลาย ปกติ          
48  วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
49  บ้านคลองดินเหนียว ปกติ          
50  บ้านช้างเชื่อ ปกติ          
51  บ้านบางกัน ปกติ          
52  บ้านกะปง ปกติ          
53  บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) ปกติ          
54  บุญสูงอุปถัมภ์ ปกติ          
55  บ้านตำหนัง ปกติ          
56  บ้านบางม่า เรียนร่วม วัดปัจจันตคาม  วัดปัจจันตคาม  82010008     
57  บ้านคลองห้าง เรียนร่วม วัดปัจจันตคาม  วัดปัจจันตคาม  82010008     
58  บ้านริมทะเล ปกติ          
59  บ้านท่าจูด ปกติ          
60  เกียรติประชา ปกติ          
61  บ้านคลองไส ปกติ          
62  บ้านบางวัน ปกติ          
63  บ้านติเตะ ปกติ          
64  บ้านควนแรด ปกติ          
65  บ้านเกาะนก ปกติ          
66  วัดอินทนิน ปกติ   82010148 
67  บ้านทับช้าง ปกติ          
68  โชคอำนวย ปกติ          
69  บ้านย่านสะบ้า ปกติ          
70  บ้านห้วยทราย ปกติ          
71  บ้านสวนใหม่ ปกติ   บ้านสวนใหม่  82010107     
72  บ้านดอน ปกติ          
73  บ้านน้ำจืด ปกติ          
74  บ้านใหญ่ ปกติ          
75  บ้านถ้ำทองหลาง ปกติ          
76  บ้านบางจัน ปกติ  
77  บ้านดอกแดง ปกติ          
78  บ้านท่าเขา ปกติ  
79  บ้านคลองเหีย ปกติ          
80  วัดลุมพินี ปกติ   วัดลุมพินี  82010157     
81  นิคมสร้างตนเอง 1 ปกติ          
82  บ้านในวัง ปกติ          
83  บ้านทุ่งไทรงาม ปกติ          
84  บ้านทุ่งต่อเรือ ปกติ          
85  บ้านคลองบอน ปกติ          
86  วัดศรัทธาราม ยุบโรงเรียนแล้ว          
87  บ้านนาแฝก ปกติ