รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ปกติ          
บ้านหนองขาม          
หนองไม้พลวงวิทยาคม ปกติ          
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์          
บ้านนางาม          
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา ปกติ     46020136     
โนนชัยประชาสรรค์ ปกติ          
หนองเม็กวิทยา          
วัดบ้านกุดสังข์ ปกติ          
10  ห้วยยางดงวิทยา          
11  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) ปกติ          
12  สระแก้ววิทยานุกูล ปกติ   6 เครื่อง  46020146     
13  หลักด่านวิทยา ปกติ          
14  บ้านชัยศรี ปกติ          
15  หัวหินราษฎร์บำรุง เรียนร่วม โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  หัวหินราษฎร์บำรุง  46020098     
16  คำบอนวิทยาสรรพ์ ปกติ          
17  สะอาดนาดีศิลาวิทย์ ปกติ          
18  คำขามวิทยา ปกติ          
19  โนนเตาไหหนองแก ปกติ          
20  สว่างกิจวิทยา ปกติ          
21  คำมันปลาผดุงวิทย์ เรียนร่วม คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  คำมันปลาผดุงวิทย์  46020073     
22  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา ปกติ          
23  เสริมเสาเล้าวิทยา ปกติ          
24  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ปกติ          
25  บ้านโคกศรี ปกติ          
26  คำไฮวิทยา ปกติ          
27  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ เรียนร่วม คำมันปลาผดุงวิทย์  คำมันปลาผดุงวิทย์  46020072     
28  วัดบ้านดอนกลาง ปกติ          
29  บัวสะอาดส่งเสริม ปกติ          
30  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์0170) ปกติ          
31  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ปกติ          
32  หนองโนวิทยา ปกติ          
33  ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) เรียนร่วม ดงสวรรค์อุดมมิตร  ไม่ได้รับการจัดสรร       
34  ดงสวรรค์อุดมมิตร ปกติ          
35  ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปกติ          
36  หนองแวงม่วง ปกติ          
37  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ปกติ          
38  คำถาวรเจริญวิทย์ ปกติ          
39  ท่าแห่วิทยาคม ปกติ          
40  โคกเจริญวิทยา ปกติ          
41  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม ปกติ
42  อุ่มเม่าวิทยา ปกติ          
43  บ้านหนองแสง ปกติ          
44  พรมลีศรีสว่าง ปกติ
45  ท่อนสังข์วิทยา ปกติ          
46  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ปกติ          
47  หนองบัววิทยาเสริม ปกติ        
48  กุดฆ้องชัยวิทยา ปกติ          
49  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
50  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย ปกติ          
52  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี ปกติ          
53  หัวดงวิทยา เรียนร่วม ห้วยเม็กราษำร์นุกุล  ห้วยเม็กราษำร์นุกูล  46020092 
54  นามูลสมบูรณ์วิทย์ เรียนร่วม หนองใหญ่วิทยา  นามูลสมบูรณ์วิทย์  46020164     
55  สำราญ 0 ประภาศรี ปกติ          
56  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ปกติ          
57  หนองปะโอประชาอุทิศ ปกติ          
58  เนินลาดวิทยา ปกติ          
59  หน่อคำประชานุเคราะห์ ปกติ          
60  บ้านกุดท่าลือ ปกติ          
61  บ้านขามวิทยาคม ปกติ          
62  บ้านเว่อวิทยานุกูล เรียนร่วม โคกคำวิทยา  บ้านเว่อวิทยานุกูล  46020033     
63  เชียงงามวิทยาคาร เรียนร่วม ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  เชียงงามวิทยาคาร  46020030 
64  นาอวนวิทยาสิทธิ์ ปกติ          
65  บ้านหนองหัวช้าง ปกติ          
66  บ้านดงน้อย ปกติ          
67  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ          
68  สว่างศรีโคกคึม ยุบโรงเรียนแล้ว
69  ชุมชนดอนยูงวิทยายน ปกติ          
70  หนองบัวชุม ปกติ  
71  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ปกติ          
72  มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) ยุบโรงเรียนแล้ว   ดงบังอำนวยวิทย์  46020109  ดงบังอำนวยวิทย์  46020109 
73  บ้านลาดสระบัว ปกติ          
74  พิมูลวิทยา เรียนร่วม บ้านหาดทรายมูล    46020088     
75  ป่าหวายศึกษา เรียนร่วม คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  ป่าหวายศึกษา  46020075     
76  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ปกติ          
77  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม เรียนร่วม วังยางวิทยาคาร  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  46020180     
78  บ้านหาดทรายมูล ปกติ   บ้านหาดทรายมูล  46020089     
79  หนองโนวิทยาคม ปกติ          
80  หนองแสงวิทยา ปกติ          
81  หนองใหญ่วิทยา เรียนร่วม นามูลสมบูรณ์วิทย์  หนองใหญ่วิทยา  46020161     
82  บ้านหนองบัวแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       นามูลสมบูณ์วิทย์  46020164 
83  ประชารัฐศึกษา ปกติ  
84  บ้านหนองเสือ ปกติ          
85  คำโองวิทยา ปกติ          
86  ไชยวารวิทยาคม ปกติ  
87  นาสีนวลอุดมเวศม์ ปกติ          
88  บ้านแสนสุข ปกติ          
89  โคกก่องราษฎร์นุกูล เรียนร่วม 46020032  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  46020029     
90  ยางเนียมพัฒนา เรียนร่วม หนองบัววิทยาเสริม  หนองบัววิทยาเสริม  46020085     
91  ไทรทองวิทยาคาร ปกติ          
92  บ้านโคกกลาง ปกติ          
93  บ้านชัยศรีสุข ปกติ          
94  เดชอุดมพิทยาคม เรียนร่วม บ้านหาดทรายมูล  บ้านหาดทรายมูล  46020087     
95  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง เรียนร่วม บ้านคำแคน  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  46020100     
96  บ้านชาดวิทยาคาร ปกติ          
97  บ้านคำแคน ปกติ   บ้านคำแคน  46020103     
98  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ ปกติ          
99  ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปกติ          
100  บ้านสีสุก เรียนร่วม โนนศิลาสว่างวิทย์  บ้านสีสุก  46020177