รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พัทลุง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดนาท่อม ปกติ          
บ้านนาโหนด ปกติ          
วัดบ่วงช้าง ปกติ          
วัดกลาง ปกติ          
วัดใสประดู่ ปกติ          
บ้านหัสคุณ ปกติ          
บ้านเนินทราย ปกติ          
วัดสุวรรณวิหารน้อย ปกติ          
วัดลำใน ปกติ          
10  วัดปากประ ปกติ    
11  บ้านอ่างทอง ปกติ          
12  บ้านโหละหนุน ปกติ          
13  วัดเขาอ้อ ปกติ          
14  วัดพังดาน ปกติ          
15  บ้านใสอ้อย ปกติ          
16  ชุณหะวัณ ปกติ          
17  วัดควนอินทร์นิมิตร ปกติ          
18  บ้านห้วยกรวด ปกติ          
19  บ้านชายคลอง ปกติ          
20  วัดประจิมทิศาราม ปกติ          
21  วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) ปกติ          
22  วัดเกาะยาง ปกติ          
23  วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ปกติ          
24  วัดควนปันตาราม ปกติ          
25  บ้านหัวป่าเขียว ปกติ          
26  วัดเขาป้าเจ้ ปกติ          
27  บ้านเหรียงงาม ปกติ          
28  บ้านปากสระ ปกติ          
29  วัดโคกแย้ม ปกติ          
30  วัดประดู่ทอง ปกติ          
31  บ้านควนกุฎ ปกติ          
32  บ้านแหลมยาง ปกติ          
33  บ้านธรรมเถียร ปกติ          
34  บ้านนาวง ปกติ          
35  บ้านเตาปูน ปกติ  
36  วัดปากสระ ปกติ          
37  อนุบาลเมืองพัทลุง ปกติ          
38  บ้านถ้ำลา ปกติ          
39  วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปกติ          
40  วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) ปกติ          
41  บ้านโคกวา ปกติ          
42  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ปกติ          
43  วัดป่าตอ ปกติ          
44  ทุ่งยางเปล ปกติ          
45  วัดทุ่งขึงหนัง ปกติ          
46  วัดประดู่เรียง ปกติ          
47  บ้านท่าช้าง ปกติ          
48  บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ปกติ          
49  บ้านต้นไทร ปกติ          
50  บ้านขันหมู่ ปกติ          
51  บ้านศาลาน้ำ ปกติ          
52  บ้านเขาพนม โอนไปสังกัดอื่น          
53  บ้านห้วยศรีเกษร โอนไปสังกัดอื่น          
54  วัดเขาโพรกเพลง ยุบโรงเรียนแล้ว       93010122   
55  บ้านระหว่างควน ปกติ          
56  บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ปกติ          
57  บ้านไสเลียบ ปกติ          
58  บ้านไสถั่ว ปกติ          
59  วัดควนถบ ปกติ          
60  วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ปกติ          
61  วัดท่าสำเภาเหนือ ปกติ          
62  วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ปกติ          
63  อนุบาลศรีนครินทร์ ปกติ          
64  บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ปกติ          
65  บ้านไทรทอง ปกติ          
66  ชุมชนบ้านควนปริง ปกติ