รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดควนขี้แรด          
วัดควนเคี่ยม ปกติ          
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) ปกติ          
วัดพังกิ่ง ปกติ          
บ้านเกาะเสือ ปกติ          
วัดปลักปอม ปกติ          
วัดโรจนาราม ปกติ          
บ้านปากบางนาคราช ปกติ          
วัดหานโพธิ์ ปกติ          
10  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ปกติ          
11  วัดโพธิยาราม ปกติ          
12  วัดปัณณาราม ปกติ          
13  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) ปกติ          
14  วัดชุมประดิษฐ์ ปกติ     93010075     
15  วัดไทรพอน ปกติ          
16  วัดโตนด ปกติ          
17  วัดควนนางพิมพ์ ปกติ          
18  บ้านทุ่งหนองสิบบาท ปกติ          
19  บ้านเกาะหมาก ปกติ          
20  วัดสุภาษิตาราม ปกติ          
21  บ้านไสนายขัน ปกติ          
22  วัดสังฆวราราม ปกติ          
23  บ้านท่าวา ปกติ          
24  บ้านช่องฟืน ปกติ          
25  ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ปกติ          
26  บ้านควนโคกยา ปกติ          
27  วัดควนสามโพธิ์ ปกติ          
28  บ้านท่าเนียน ปกติ          
29  วัดโหล๊ะจันกระ ปกติ          
30  บ้านวังปริง ปกติ   93010059       
31  บ้านเกาะโคบ ปกติ          
32  วัดแหลมจองถนน ปกติ          
33  มิตรมวลชน 1 ปกติ          
34  บ้านคลองใหญ่ ปกติ     93010094     
35  บ้านควนหินแท่น ปกติ          
36  วัดท่านางพรหม ปกติ          
37  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) ปกติ          
38  วัดนาปะขอ ปกติ          
39  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) ปกติ