รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พิจิตร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดลำชะล่า          
บ้านดงพลับ เรียนร่วม บ้านยางสามต้น  บ้านยางสามต้น  66010080     
บ้านห้วยน้อย ปกติ          
วัดบ้านใหม่ ปกติ          
วัดจระเข้ผอม          
บ้านท่าพิกุล ปกติ          
บ้านเมืองเก่า ปกติ          
บ้านหนองปลาไหล ปกติ          
บ้านไผ่ใหญ่ ปกติ          
10  วัดเนินพยอม ปกติ          
11  บ้านบึงโพธิ์ ปกติ          
12  วัดโนนป่าแดง ปกติ          
13  วัดหนองหลุม ปกติ          
14  บ้านท่าแห ปกติ          
15  บ้านยางสุขวัฒน์ ปกติ          
16  บ้านวังทับยา ปกติ          
17  บ้านวังลูกช้าง ยุบโรงเรียนแล้ว          
18  วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) ปกติ          
19  วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ปกติ          
20  วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) ปกติ          
21  บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ ปกติ          
22  วัดยางคอยเกลือ ปกติ          
23  วัดหงษ์ ปกติ          
24  บ้านหนองน้ำเขียว ปกติ          
25  วัดเกาะแก้ว ปกติ     66010104     
26  วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ปกติ     66010034    66010034 
27  บ้านใดโพธิ์ ปกติ          
28  วัดดงชะพลู ปกติ          
29  บ้านหนองคล้า ปกติ          
30  วัดวังตะขบ ปกติ          
31  บ้านใหม่เนินสวรรค์ เรียนร่วม บ้านหนองปลาไหล  บ้านหนองปลาไหล  66010071     
32  บ้านหนองขานาง ปกติ          
33  บ้านถ้ำคะนอง ปกติ          
34  บ้านหนองไม้แดง ปกติ          
35  วัดหนองไผ่ ปกติ          
36  บ้านดงสว่าง เรียนร่วม วัดหนองไผ่  วัดหนองไผ่       
37  บ้านสายคำโห้ ปกติ          
38  บ้านบัวยาง ปกติ          
39  วัดไผ่รอบ ปกติ          
40  บ้านตลุกหิน ปกติ          
41  บ้านทุ่งโม่ง ปกติ          
42  บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ ปกติ          
43  บ้านทุ่งสำราญ ปกติ          
44  บ้านสายดินแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านท่าพิกุล  66010160 
45  วัดบ้านนา ปกติ          
46  บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
47  บ้านสวนแตง ปกติ     66010005     
48  วัดเขารูปช้าง ปกติ          
49  อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) ปกติ          
50  บ้านไดชุมแสง เรียนร่วม ชุมชนบ้านวังกลม  ชุมชนบ้านวังกลม  66010022     
51  บ้านโนนทอง ปกติ          
52  บ้านหนองริ้น ปกติ          
53  วัดเขื่อน ปกติ          
54  บ้านสระสาลี เรียนร่วม วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)  วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)  66010032     
55  บ้านคลองอุดม ปกติ          
56  วัดวังมะเดื่อ ปกติ          
57  บ้านยางนกกระทุง ปกติ          
58  บ้านมาบมะไฟ ปกติ          
59  บ้านปลายห้วย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านยางห้าหลุม  66010125 
60  บ้านยางห้าหลุม ปกติ          
61  บ้านคลองทรายใหญ่ ปกติ          
62  บ้านหนองสาหร่าย ปกติ          
63  บ้านท่ากระดาน ปกติ          
64  บ้านคลองสะแกป่าหวาย ปกติ          
65  วัดศรีศรัทธาราม ปกติ          
66  บ้านท่ามะไฟ ปกติ          
67  บ้านหนองถ้ำ ปกติ          
68  วัดบ้านลำนัง ปกติ          
69  บ้านโนนไผ่ขุย ปกติ          
70  วัดวังหูทิพย์ เรียนร่วม วัดเขารูปช้าง  วัดเขารูปช้าง  66010015     
71  วัดบ้านบุ่ง เรียนร่วม ชุมชนบ้ายวังกลม  ชุมชบ้านวังกลม  66010022     
72  บ้านทุ่งประพาส ปกติ          
73  วัดท่าข่อย ปกติ          
74  วัดราชช้างขวัญ ปกติ          
75  วัดเนินปอ ปกติ          
76  บ้านเนินยาว ปกติ          
77  วัดฆะมัง ปกติ          
78  วัดขนุน ยุบโรงเรียนแล้ว       พิจิตรอนุสรณ์  66010036 
79  วัดหนองปล้อง ปกติ          
80  วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) เรียนร่วม วัดหนองปล้อง  วัดหนองปล้อง  66010064     
81  วัดราษฎร์บูรณะ ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดวังจิก  66010114 
82  บ้านวังโป่ง ยุบโรงเรียนแล้ว          
83  บ้านบุ่งมะกรูด0วังพลับ ยุบโรงเรียนแล้ว          
84  บ้านหนองต้นพลวง ยุบโรงเรียนแล้ว          
85  วัดวังแดง ปกติ          
86  วัดบ้านวังไร่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
87  วัดสามขา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสวนแตง  66010005 
88  วัดใหม่สามัคคีธรรม ปกติ          
89  วัดใหม่แสงมรกต ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าบัวทอง  66010109 
90  บ้านโพธิ์ประทับช้าง ปกติ          
91  บ้านเนินยุ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว          
92  บ้านวังกระโดน เรียนร่วม บ้านโพธิ์ประทับช้าง  บ้านโพธฺิ์ประทับช้าง  66010110     
93  วัดดงป่าคำ เรียนร่วม วัดดงกลาง  วัดดงกลาง  66010010     
94  บึงสีไฟ ปกติ          
95  บ้านปากดง          
96  บ้านมาบฝาง ยุบโรงเรียนแล้ว          
97  บ้านเนินพลวง ยุบโรงเรียนแล้ว          
98  วัดเขาพระ เรียนร่วม   บ้านหัวด       
99  บ้านน้อย ปกติ          
100  วัดหนองนาดำ ปกติ          
101  บ้านหนองจั่ว ปกติ          
102  บ้านห้วยคำตาล ปกติ          
103  วัดหนองจิกเภา ปกติ          
104  บ้านเนินพยอม ปกติ          
105  วัดมูลเหล็ก ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์  66010001