รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดวังไคร้          
วัดต้นชุมแสง          
บ้านสามบึงบาตร ปกติ          
วัดท่าปอ          
เขาพนมกาวหนองนกยาง          
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ปกติ          
วัดโพธิ์ลอย ปกติ          
วัดคลองทองหลาง          
วัดห้วยเรียงกลาง          
10  วัดลำประดาเหนือ          
11  บ้านวังแดง          
12  บ้านเนินแค          
13  บ้านปากน้ำ          
14  บ้านเนินโพธิ์          
15  บ้านหนองบัว          
16  วัดบ้านท่ามะไฟ          
17  วัดบ้านหนองดง          
18  บ้านหนองไผ่0มาบชุมแสง          
19  วัดขวาง          
20  วัดสัตตศิลาอาสน์          
21  วัดวังหินเพลิง          
22  บ้านเขานกยูง          
23  อนุบาลทับคล้อ ปกติ          
24  วัดป่าเรไร ปกติ          
25  ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร          
26  วัดบางเบน          
27  วัดวังกระชัน          
28  บ้านหนองจอก          
29  บ้านห้วงปลาไหล          
30  วัดบ้านบึงลี          
31  วัดวังหินแรง          
32  ห้วยพุกวิทยา          
33  วัดหนองสนวน          
34  บ้านไร่ ปกติ          
35  วัดศรีรัตนวราราม ปกติ          
36  วัดมะกอกงอ          
37  วัดทับทิม          
38  บ้านเขาโล้น          
39  บ้านบางพล้อ0ยางหลวง          
40  "บ้านน้ำผึ้ง""วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"""          
41  วัดบ้านพังน้อย          
42  วัดหนองง้าว          
43  วัดคงคาราม          
44  วัดไดอีเผือก          
45  บ้านหนองตะแบก          
46  ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด          
47  บ้านคีรีเทพนิมิต ปกติ
48  บ้านเนินทราย          
49  บ้านคลองตางาว          
50  บ้านวังพร้าว ปกติ          
51  วัดบ้านคลองข่อย ปกติ          
52  บ้านบึงประดู่ ปกติ          
53  วัดบ้านบางลายใต้ ปกติ          
54  วัดทับปรู ปกติ          
55  อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปกติ          
56  บ้านวังบงค์ ปกติ          
57  บ้านท่าบัว ปกติ          
58  วัดคลองข่อย ปกติ          
59  วัดหนองน้ำเต้า ปกติ          
60  บ้านยี่มุ่ย ปกติ          
61  วัดลำประดากลาง ปกติ          
62  บ้านทุ่งใหญ่ ปกติ          
63  วัดเขาส้าน ปกติ          
64  วัดหนองสองห้อง ปกติ          
65  วัดบ้านท่าขมิ้น ปกติ          
66  ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ปกติ          
67  วัดเทวประสาท ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดคลองทองหลาง  66020036 
68  บ้านไดกระพังปลา ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดคลองทองหลาง  66020036 
69  วัดพฤกษะวันโชติการาม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดป่าแดง  66020033 
70  ชุมชนภูมิวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  66020070 
71  วังกรดนุกูลศึกษา ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  66020070 
72  บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"  66020044 
73  วัดห้วยเรียงใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  66020070 
74  วัดลำประดา ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดวังแดง  66020120 
75  บ้านหนองจะปราบ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดวังแดง  66020120 
76  บ้านคลองห้วยหลัว ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดไดอีเผือก  66020132 
77  วัดหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์"  66020084 
78  บ้านห้วงสลิด ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโพธิ์ลอย  66020035 
79  วัดพรหมประสิทธิ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโพธิ์ลอย  66020035 
80  วัดยางคลี ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าปอ  66020028 
81  วัดไทรโรงโขน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดป่าแดง  66020033 
82  วัดโพธิ์แดน ยุบโรงเรียนแล้ว       ศรีประสิทธิ์วิทยา  66020050 
83  วัดหอไกร ยุบโรงเรียนแล้ว       ศรีประสิทธิ์วิทยา  66020050 
84  วัดวังน้ำเต้า ยุบโรงเรียนแล้ว       บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์  66020046 
85  วัดท่าหอย ยุบโรงเรียนแล้ว       บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์  66020046 
86  วัดหนองคล่อ เรียนร่วม ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  66020009     
87  วัดใหม่สำราญ เรียนร่วม ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  66020009     
88  วัดสัตตวนาราม ปกติ          
89  วัดใหม่วังหว้า ปกติ          
90  บ้านหนองหวาย ปกติ          
91  วัดธงไทยยาราม ปกติ          
92  พฤกษวนารามวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์  66020046 
93  วัดน้ำเคือง เรียนร่วม วัดป่าเรไร  วัดป่าเรไร  66020129     
94  วัดใดวน เรียนร่วม วัดสัตตศิลาอาสน์  วัดสัตตศิลาอาสน์  66020113     
95  วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ เรียนร่วม วัดป่าแดง  วัดป่าแดง  66020033     
96  วัดหนองแก เรียนร่วม วัดป่าแดง  วัดป่าแดง  66020033     
97  วัดคลองแขก เรียนร่วม วัดวังหว้า  วัดวังหว้า  66020027     
98  บ้านเนินม่วง ปกติ          
99  บ้านห้วยตาดำ ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"  66020169 
100  บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ปกติ          
101  บำรุงราษฎร์วิทยาคม ปกติ          
102  บ้านวังกะทะ ปกติ          
103  วังสำโรง เรียนร่วม ชุมชนวัดโพธิ์ทอง   ชุมชนวัดโพธิ์ทอง   66020044     
104  "วัดบ้านตาล""ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร""" ปกติ          
105  "บ้านวังตายศ""ราษฎร์สามัคคี""" ปกติ