รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดย่านยาว          
บ้านใหม่พนมทอง          
วัดพันชาลี          
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา          
บ้านวังพรม          
บ้านคลองเมือง ปกติ          
หัวเขาราษฎร์บำรุง ปกติ          
บ้านหนองไม้ยางดำ ปกติ          
บ้านยางโทน ปกติ          
10  ราษฎร์เจริญ ปกติ  
11  เนินดินราษฎร์อุทิศ ปกติ          
12  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ปกติ          
13  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ปกติ          
14  ราษฎร์ดำริ ปกติ          
15  บ้านดินทอง ปกติ          
16  บ้านโป่งปะ ปกติ   65020039  65020039     
17  วัดบึงลำ ปกติ          
18  บ้านบุใหญ่ ปกติ          
19  วัดสนามคลีตะวันออก ปกติ          
20  บ้านท่ายาง ปกติ          
21  บ้านวังนกแอ่น ปกติ          
22  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ปกติ          
23  บ้านห้วยบ่อทอง ปกติ     65020132     
24  บ้านหนองกลด ปกติ          
25  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ปกติ          
26  บ้านผารังหมี ปกติ          
27  บ้านคลองดู่ ปกติ          
28  บ้านหนองงา ปกติ          
29  วัดสิริสุทธาวาส ปกติ          
30  บ้านหนองสระพัง ปกติ          
31  วัดตายม ปกติ          
32  บ้านกลาง ปกติ          
33  วัดโคกสลุด ปกติ          
34  บ้านคลองเป็ด ปกติ          
35  วัดทางลัด ปกติ          
36  บ้านดงพลวง ปกติ          
37  บ้านถ้ำเต่า ปกติ          
38  บ้านวังไม้ตอก ปกติ     65020075     
39  บ้านวังดินสอ ปกติ          
40  บ้านสระเศรษฐี ปกติ          
41  บ้านทุ่งยาว ปกติ          
42  บ้านหนองพระ ปกติ          
43  บ้านวังประดู่ เรียนร่วม บ้านดงพลวง  บ้านดงพลวง  65020105     
44  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปกติ          
45  ประชาสรรค์วิทยา ปกติ          
46  บ้านป่าขนุน ปกติ          
47  สามัคคีธรรม ปกติ          
48  บ้านน้ำยาง ปกติ          
49  ประชาสามัคคี ปกติ   65020009  65020009     
50  บ้านวังสาร ปกติ   65020006  65020006     
51  บ้านทุ่งน้อย ปกติ   65020007  65020007