จำนวนโรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูลแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
เขตที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่าส่งข้อมูลครบแล้ว

ที่ โรงเรียน จำนวน หมายเหตุ
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1 view
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5 view
สพป.ชลบุรี เขต 1 1 view
สพป.ชลบุรี เขต 2 3 view
สพป.ชุมพร เขต 1 7 view
สพป.นครราชสีมา เขต 7 3 view
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3 view
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1 view
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 14 view
10  สพป.นนทบุรี เขต 2 13 view
11  สพป.นราธิวาส เขต 2 1 view
12  สพป.บึงกาฬ 4 view
13  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5 view
14  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 view
15  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6 view
16  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 46 view
17  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 view
18  สพป.พังงา 5 view
19  สพป.พัทลุง เขต 2 5 view
20  สพป.พิษณุโลก เขต 2 22 view
21  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2 view
22  สพป.มหาสารคาม เขต 2 7 view
23  สพป.มหาสารคาม เขต 3 31 view
24  สพป.ยโสธร เขต 1 6 view
25  สพป.ยโสธร เขต 2 10 view
26  สพป.ราชบุรี เขต 1 5 view
27  สพป.ราชบุรี เขต 2 11 view
28  สพป.ลำปาง เขต 2 5 view
29  สพป.ลำพูน เขต 1 1 view
30  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4 view
31  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 29 view
32  สพป.สตูล 7 view
33  สพป.สิงห์บุรี 8 view
34  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 16 view
35  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 12 view
36  สพป.สุรินทร์ เขต 2 13 view
37  สพป.สุโขทัย เขต 2 6 view
38  สพป.อำนาจเจริญ 7 view
39  สพป.อุดรธานี เขต 1 8 view
40  สพป.อุดรธานี เขต 3 7 view
41  สพป.อุทัยธานี เขต 2 6 view
42  สพป.เชียงราย เขต 4 2 view
43  สพป.แพร่ เขต 2 3 view
44  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2 view
รวม 362