โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
นิคมพัฒนาผัง 20
บ้านกุบังจามัง
บ้านถ้ำทะลุ
บ้านทุ่งวิมาน
บ้านท่าข้ามควาย
บ้านปากปิง
ผังปาล์ม 4