โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านควนสูง
บ้านตะกรบ
บ้านท่าตะเภา
บ้านปากน้ำ
บ้านอ่างทอง
บ้านโพธิ์พนา
บ้านไทรงาม
วัดท่า
วัดพรุศรี
10  วัดหัวเตย
11  วัดเววน
12  เจริญเวชวิทยา