โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ทุ่งโพวิทยา สาขาบ้านทุ่งสบาย
บ้านดง
บ้านทุ่งหมัน
บ้านน้ำพุ
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม
บ้านหนองเจ๊กกวย
บ้านหินโหง่น
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
วัดมะพร้าวสูง
10  วัดหนองเต่า
11  อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา