โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านดง
บ้านน้ำพุ
บ้านหินโหง่น
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
วัดหนองเต่า
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา