โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม
บ้านชายควน
บ้านท่าขนาน
บ้านบางตะลุมพอ
บ้านศาลาตะเคียน
บ้านสระนอก
บ้านเกาะน้อย
วัดชะอวด
วัดบางมะขาม
10  วัดบ้านด่าน
11  วัดบ้านเนิน
12  วัดมหิสสาราม
13  วัดร่อนนา
14  วัดวังกลม