โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านต้องโคกกระแซ สาขาคำชมภู
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี
บ้านแสงอรุณ