โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
จตุคามสามัคคีวิทยา
บ้านตะเคียน
บ้านตูมหวาน
บ้านสำโรงสันติภาพ
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)