โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านทุ่งยาว
วัดขิงกระชาย
วัดคำภู
วัดนิโครธาวาส
วัดภักดีสุนทราวาส
วัดเนินสูง