โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บึงราชนก
บ้านตอเรือ
บ้านป่ามะกรูด
บ้านพุกระโดน
บ้านวังดินเหนียว
บ้านหนองขมิ้น
บ้านหนองขอนประชาสรรค์
บ้านหนองดู่
บ้านเขาเขียว
10  บ้านเนินไม้แดง
11  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
12  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
13  บ้านแม่เทียบ
14  บ้านโคกวังสาร
15  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
16  วัดดงข่อย
17  วัดท่านา
18  วัดแหลมพระธาตุ
19  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
20  วัดไชยนาม
21  สามัคคีประชาราษฎร์
22  อภัยสุพรรณภูมิ