รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน รายงานข้อมูลพื้นฐาน
1 สพป.กระบี่ 97 view
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 1 view
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 64 view
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 44 view
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 24 view
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 42 view
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 122 view
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 100 view
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 117 view
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 112 view
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 111 view
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 102 view
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 143 view
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 146 view
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 129 view
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 153 view
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 46 view
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 41 view
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 51 view
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 view
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 15 view
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 46 view
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 6 view
24 สพป.ชัยนาท 116 view
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 160 view
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 163 view
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122 view
28 สพป.ชุมพร เขต 1 53 view
29 สพป.ชุมพร เขต 2 71 view
30 สพป.ตรัง เขต 1 74 view
31 สพป.ตรัง เขต 2 59 view
32 สพป.ตราด 52 view
33 สพป.ตาก เขต 1 63 view
34 สพป.ตาก เขต 2 23 view
35 สพป.นครนายก 77 view
36 สพป.นครปฐม เขต 1 52 view
37 สพป.นครปฐม เขต 2 46 view
38 สพป.นครพนม เขต 1 162 view
39 สพป.นครพนม เขต 2 86 view
40 สพป.นครราชสีมา เขต 1 58 view
41 สพป.นครราชสีมา เขต 2 85 view
42 สพป.นครราชสีมา เขต 3 92 view
43 สพป.นครราชสีมา เขต 4 92 view
44 สพป.นครราชสีมา เขต 5 127 view
45 สพป.นครราชสีมา เขต 6 112 view
46 สพป.นครราชสีมา เขต 7 109 view
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 76 view
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 97 view
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 154 view
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 69 view
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 118 view
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 81 view
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 143 view
54 สพป.นนทบุรี เขต 1 1 view
55 สพป.นนทบุรี เขต 2 1 view
56 สพป.นราธิวาส เขต 1 28 view
57 สพป.นราธิวาส เขต 2 23 view
58 สพป.นราธิวาส เขต 3 14 view
59 สพป.น่าน เขต 1 159 view
60 สพป.น่าน เขต 2 102 view
61 สพป.บึงกาฬ 78 view
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 98 view
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 89 view
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 82 view
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 89 view
66 สพป.ปทุมธานี เขต 1 31 view
67 สพป.ปทุมธานี เขต 2 15 view
68 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 view
69 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 42 view
70 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 80 view
71 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 14 view
72 สพป.ปัตตานี เขต 1 41 view
73 สพป.ปัตตานี เขต 2 49 view
74 สพป.ปัตตานี เขต 3 20 view
75 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 view
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 view
77 สพป.พะเยา เขต 1 82 view
78 สพป.พะเยา เขต 2 97 view
79 สพป.พังงา 87 view
80 สพป.พัทลุง เขต 1 66 view
81 สพป.พัทลุง เขต 2 39 view
82 สพป.พิจิตร เขต 1 105 view
83 สพป.พิจิตร เขต 2 105 view
84 สพป.พิษณุโลก เขต 1 72 view
85 สพป.พิษณุโลก เขต 2 51 view
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 94 view
87 สพป.ภูเก็ต 9 view
88 สพป.มหาสารคาม เขต 1 142 view
89 สพป.มหาสารคาม เขต 2 139 view
90 สพป.มหาสารคาม เขต 3 67 view
91 สพป.มุกดาหาร 139 view
92 สพป.ยะลา เขต 1 37 view
93 สพป.ยะลา เขต 2 15 view
94 สพป.ยะลา เขต 3 13 view
95 สพป.ยโสธร เขต 1 130 view
96 สพป.ยโสธร เขต 2 114 view
97 สพป.ระนอง 34 view
98 สพป.ระยอง เขต 1 23 view
99 สพป.ระยอง เขต 2 32 view
100 สพป.ราชบุรี เขต 1 104 view
101 สพป.ราชบุรี เขต 2 56 view
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 165 view
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 216 view
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 126 view
105 สพป.ลพบุรี เขต 1 115 view
106 สพป.ลพบุรี เขต 2 77 view
107 สพป.ลำปาง เขต 1 100 view
108 สพป.ลำปาง เขต 2 102 view
109 สพป.ลำปาง เขต 3 82 view
110 สพป.ลำพูน เขต 1 112 view
111 สพป.ลำพูน เขต 2 63 view
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 154 view
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 107 view
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 87 view
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 56 view
116 สพป.สกลนคร เขต 1 56 view
117 สพป.สกลนคร เขต 2 135 view
118 สพป.สกลนคร เขต 3 77 view
119 สพป.สงขลา เขต 1 77 view
120 สพป.สงขลา เขต 2 67 view
121 สพป.สงขลา เขต 3 67 view
122 สพป.สตูล 65 view
123 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 13 view
124 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 17 view
125 สพป.สมุทรสงคราม 46 view
126 สพป.สมุทรสาคร 27 view
127 สพป.สระบุรี เขต 1 78 view
128 สพป.สระบุรี เขต 2 66 view
129 สพป.สระแก้ว เขต 1 73 view
130 สพป.สระแก้ว เขต 2 50 view
131 สพป.สิงห์บุรี 71 view
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 85 view
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 69 view
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 60 view
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 55 view
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 view
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 view
138 สพป.สุรินทร์ เขต 1 122 view
139 สพป.สุรินทร์ เขต 2 93 view
140 สพป.สุรินทร์ เขต 3 62 view
141 สพป.สุโขทัย เขต 1 82 view
142 สพป.สุโขทัย เขต 2 112 view
143 สพป.หนองคาย เขต 1 91 view
144 สพป.หนองคาย เขต 2 58 view
145 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 134 view
146 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 43 view
147 สพป.อำนาจเจริญ 164 view
148 สพป.อุดรธานี เขต 1 113 view
149 สพป.อุดรธานี เขต 2 111 view
150 สพป.อุดรธานี เขต 3 104 view
151 สพป.อุดรธานี เขต 4 84 view
152 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 121 view
153 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 74 view
154 สพป.อุทัยธานี เขต 1 66 view
155 สพป.อุทัยธานี เขต 2 76 view
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 178 view
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 129 view
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 105 view
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 88 view
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 108 view
161 สพป.อ่างทอง 99 view
162 สพป.เชียงราย เขต 1 60 view
163 สพป.เชียงราย เขต 2 103 view
164 สพป.เชียงราย เขต 3 70 view
165 สพป.เชียงราย เขต 4 93 view
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 44 view
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1 view
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 view
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 49 view
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 63 view
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 53 view
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 64 view
173 สพป.เพชรบุรี เขต 1 75 view
174 สพป.เพชรบุรี เขต 2 76 view
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 96 view
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 109 view
177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 115 view
178 สพป.เลย เขต 1 114 view
179 สพป.เลย เขต 2 102 view
180 สพป.เลย เขต 3 97 view
181 สพป.แพร่ เขต 1 97 view
182 สพป.แพร่ เขต 2 97 view
183 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 view
184 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 131 view
รวม 15007