รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ไฟฟ้าและแหล่งที่มาของพลังงาน

ที่ เขตพื้นที่ ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
สพป.กระบี่  41 54  85  0
สพป.กรุงเทพมหานคร  0 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  13 51  63  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  4 40  43  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  7 17  23  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  7 35  42  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  44 77  113  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  31 69  98  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  34 83  116  0
10  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  21 91  110  0
11  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  27 84  111  0
12  สพป.ขอนแก่น เขต 1  32 60  90  1
13  สพป.ขอนแก่น เขต 2  40 103  142  0
14  สพป.ขอนแก่น เขต 3  42 104  138  0
15  สพป.ขอนแก่น เขต 4  41 88  124  0
16  สพป.ขอนแก่น เขต 5  33 120  151  1
17  สพป.จันทบุรี เขต 1  11 35  43  0
18  สพป.จันทบุรี เขต 2  11 30  39  0
19  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  16 33  49  0
20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  11 63  70  0
21  สพป.ชลบุรี เขต 1  1 14  15  0
22  สพป.ชลบุรี เขต 2  15 30  45  0
23  สพป.ชลบุรี เขต 3  2 0
24  สพป.ชัยนาท  31 85  109  0
25  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  29 131  152  0
26  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  38 125  159  0
27  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  28 94  118  0
28  สพป.ชุมพร เขต 1  13 39  52  0
29  สพป.ชุมพร เขต 2  18 53  71  0
30  สพป.เชียงราย เขต 1  18 42  57  1
31  สพป.เชียงราย เขต 2  37 63  91  12  0
32  สพป.เชียงราย เขต 3  18 43  60  0
33  สพป.เชียงราย เขต 4  31 61  86  0
34  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  10 34  43  0
35  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  23 67  82  0
36  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  13 36  41  0
37  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  23 40  49  0
38  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  16 37  45  0
39  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  27 37  58  16  0
40  สพป.ตรัง เขต 1  27 47  72  0
41  สพป.ตรัง เขต 2  17 42  57  0
42  สพป.ตราด  10 42  52  0
43  สพป.ตาก เขต 1  17 46  57  1
44  สพป.ตาก เขต 2  9 14  18  0
45  สพป.นครนายก  2 75  73  0
46  สพป.นครปฐม เขต 1  10 42  46  0
47  สพป.นครปฐม เขต 2  15 31  43  0
48  สพป.นครพนม เขต 1  50 112  155  0
49  สพป.นครพนม เขต 2  17 69  86  0
50  สพป.นครราชสีมา เขต 1  14 44  58  0
51  สพป.นครราชสีมา เขต 2  26 59  84  0
52  สพป.นครราชสีมา เขต 3  30 62  92  0
53  สพป.นครราชสีมา เขต 4  18 74  90  0
54  สพป.นครราชสีมา เขต 5  30 97  126  0
55  สพป.นครราชสีมา เขต 6  40 72  111  0
56  สพป.นครราชสีมา เขต 7  25 82  105  0
57  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  34 42  62  0
58  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  37 60  93  0
59  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  56 94  148  1
60  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  24 45  61  0
61  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  28 89  115  0
62  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  20 61  78  0
63  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  47 96  137  0
64  สพป.นนทบุรี เขต 1  0 0
65  สพป.นราธิวาส เขต 1  1 27  27  0
66  สพป.นราธิวาส เขต 2  5 18  23  0
67  สพป.นราธิวาส เขต 3  3 11  14  0
68  สพป.น่าน เขต 1  56 103  136  0
69  สพป.น่าน เขต 2  33 69  101  0
70  สพป.บึงกาฬ  23 53  76  0
71  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  27 71  95  0
72  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  30 59  89  0
73  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  13 69  82  0
74  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  20 68  88  0
75  สพป.ปทุมธานี เขต 1  7 24  31  0
76  สพป.ปทุมธานี เขต 2  7 15  0
77  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  29 34  61  0
78  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  20 56  73  0
79  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  1 10  0
80  สพป.ปัตตานี เขต 1  12 29  39  0
81  สพป.ปัตตานี เขต 2  15 34  49  0
82  สพป.ปัตตานี เขต 3  6 14  20  0
83  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  32 56  82  0
84  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  30 60  86  0
85  สพป.พะเยา เขต 1  35 47  69  0
86  สพป.พะเยา เขต 2  33 64  87  0
87  สพป.พังงา  31 56  80  0
88  สพป.พัทลุง เขต 1  25 41  62  0
89  สพป.พัทลุง เขต 2  10 28  38  0
90  สพป.พิจิตร เขต 1  42 63  89  0
91  สพป.พิจิตร เขต 2  36 69  78  2
92  สพป.พิษณุโลก เขต 1  21 51  67  0
93  สพป.พิษณุโลก เขต 2  11 31  41  0
94  สพป.พิษณุโลก เขต 3  28 66  88  0
95  สพป.เพชรบุรี เขต 1  23 52  70  0
96  สพป.เพชรบุรี เขต 2  21 55  74  0
97  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  32 64  90  0
98  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  0 109  109  0
99  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  37 78  113  0
100  สพป.แพร่ เขต 1  28 69  93  0
101  สพป.แพร่ เขต 2  28 63  91  0
102  สพป.ภูเก็ต  4 0
103  สพป.มหาสารคาม เขต 1  39 100  139  0
104  สพป.มหาสารคาม เขต 2  45 93  136  0
105  สพป.มหาสารคาม เขต 3  18 44  62  0
106  สพป.มุกดาหาร  52 87  132  1
107  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  5 24  19  10  0
108  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  44 83  85  53  0
109  สพป.ยโสธร เขต 1  25 100  125  0
110  สพป.ยโสธร เขต 2  20 94  112  0
111  สพป.ยะลา เขต 1  10 27  37  0
112  สพป.ยะลา เขต 2  2 13  15  0
113  สพป.ยะลา เขต 3  4 12  0
114  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  25 140  161  0
115  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  39 176  213  0
116  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  32 94  124  0
117  สพป.ระนอง  13 21  24  0
118  สพป.ระยอง เขต 1  6 17  23  0
119  สพป.ระยอง เขต 2  11 21  32  1
120  สพป.ราชบุรี เขต 1  17 86  103  0
121  สพป.ราชบุรี เขต 2  17 37  54  0
122  สพป.ลพบุรี เขต 1  35 79  98  0
123  สพป.ลพบุรี เขต 2  22 55  71  0
124  สพป.ลำปาง เขต 1  33 66  86  0
125  สพป.ลำปาง เขต 2  31 70  98  0
126  สพป.ลำปาง เขต 3  13 69  80  0
127  สพป.ลำพูน เขต 1  40 71  96  1
128  สพป.ลำพูน เขต 2  22 41  61  0
129  สพป.เลย เขต 1  29 84  111  1
130  สพป.เลย เขต 2  32 70  96  0
131  สพป.เลย เขต 3  36 60  95  0
132  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  34 120  149  0
133  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  24 83  104  0
134  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  20 64  83  0
135  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  3 52  54  1
136  สพป.สกลนคร เขต 1  0 56  56  0
137  สพป.สกลนคร เขต 2  34 101  134  0
138  สพป.สกลนคร เขต 3  20 57  76  0
139  สพป.สงขลา เขต 1  21 56  75  0
140  สพป.สงขลา เขต 2  16 51  63  0
141  สพป.สงขลา เขต 3  28 39  64  0
142  สพป.สตูล  19 45  60  0
143  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  0 13  13  0
144  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  0 17  17  0
145  สพป.สมุทรสงคราม  19 27  44  0
146  สพป.สมุทรสาคร  8 19  26  0
147  สพป.สระแก้ว เขต 1  22 51  72  0
148  สพป.สระแก้ว เขต 2  17 33  49  0
149  สพป.สระบุรี เขต 1  18 60  74  0
150  สพป.สระบุรี เขต 2  14 52  64  0
151  สพป.สิงห์บุรี  18 53  67  0
152  สพป.สุโขทัย เขต 1  14 68  76  0
153  สพป.สุโขทัย เขต 2  33 79  109  0
154  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  25 60  76  1
155  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  17 52  67  0
156  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  13 41  54  0
157  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  23 32  46  0
158  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  33 49  81  0
159  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  30 48  77  0
160  สพป.สุรินทร์ เขต 1  30 92  122  0
161  สพป.สุรินทร์ เขต 2  11 81  92  0
162  สพป.สุรินทร์ เขต 3  15 47  61  0
163  สพป.หนองคาย เขต 1  37 54  90  0
164  สพป.หนองคาย เขต 2  9 49  57  0
165  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  47 86  133  0
166  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  0 43  43  1
167  สพป.อ่างทอง  36 63  93  0
168  สพป.อำนาจเจริญ  19 145  162  0
169  สพป.อุดรธานี เขต 1  24 88  112  1
170  สพป.อุดรธานี เขต 2  39 72  108  0
171  สพป.อุดรธานี เขต 3  29 74  103  0
172  สพป.อุดรธานี เขต 4  28 56  82  0
173  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  28 92  116  0
174  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  25 49  71  0
175  สพป.อุทัยธานี เขต 1  23 43  59  0
176  สพป.อุทัยธานี เขต 2  23 48  70  0
177  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  45 133  175  0
178  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  31 98  128  0
179  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  28 77  100  1
180  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  33 55  87  0
181  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  40 68  105  0
182  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  1 0
183  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  16 25  38  0
รวม 27  4132 10700  14190  190  24  16