รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ไฟฟ้าและแหล่งที่มาของพลังงาน

ที่ เขตพื้นที่ ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
สพป.กระบี่  41 55  85  0
สพป.กรุงเทพมหานคร  0 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  13 51  63  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  4 40  43  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  7 17  23  0
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  6 36  42  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  32 89  114  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  29 71  98  0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  34 83  116  0
10  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  21 91  110  0
11  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  27 84  111  0
12  สพป.ขอนแก่น เขต 1  35 66  98  1
13  สพป.ขอนแก่น เขต 2  41 102  141  0
14  สพป.ขอนแก่น เขต 3  42 104  138  0
15  สพป.ขอนแก่น เขต 4  40 89  124  0
16  สพป.ขอนแก่น เขต 5  33 120  151  1
17  สพป.จันทบุรี เขต 1  11 35  44  0
18  สพป.จันทบุรี เขต 2  11 30  39  0
19  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  16 35  51  0
20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  11 63  70  0
21  สพป.ชลบุรี เขต 1  1 14  15  0
22  สพป.ชลบุรี เขต 2  14 32  46  0
23  สพป.ชลบุรี เขต 3  2 0
24  สพป.ชัยนาท  30 86  110  0
25  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  29 131  152  0
26  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  37 126  159  0
27  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  27 95  118  0
28  สพป.ชุมพร เขต 1  13 39  52  0
29  สพป.ชุมพร เขต 2  18 53  71  0
30  สพป.เชียงราย เขต 1  18 42  57  1
31  สพป.เชียงราย เขต 2  37 66  94  12  0
32  สพป.เชียงราย เขต 3  17 53  70  0
33  สพป.เชียงราย เขต 4  31 61  86  0
34  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  10 34  43  0
35  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  23 67  82  0
36  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  12 37  41  0
37  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  23 40  49  0
38  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  16 37  45  0
39  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  27 37  58  16  0
40  สพป.ตรัง เขต 1  27 47  72  0
41  สพป.ตรัง เขต 2  0 59  59  0
42  สพป.ตราด  10 42  52  0
43  สพป.ตาก เขต 1  17 46  57  1
44  สพป.ตาก เขต 2  9 14  18  0
45  สพป.นครนายก  2 75  73  0
46  สพป.นครปฐม เขต 1  10 42  46  0
47  สพป.นครปฐม เขต 2  15 31  43  0
48  สพป.นครพนม เขต 1  50 112  155  0
49  สพป.นครพนม เขต 2  17 69  86  0
50  สพป.นครราชสีมา เขต 1  13 45  58  0
51  สพป.นครราชสีมา เขต 2  26 59  84  0
52  สพป.นครราชสีมา เขต 3  30 62  92  0
53  สพป.นครราชสีมา เขต 4  17 75  90  0
54  สพป.นครราชสีมา เขต 5  30 97  126  0
55  สพป.นครราชสีมา เขต 6  40 72  111  0
56  สพป.นครราชสีมา เขต 7  26 83  107  0
57  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  34 42  62  0
58  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  37 60  93  0
59  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  56 95  149  1
60  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  24 45  61  0
61  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  29 89  115  0
62  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  20 61  78  0
63  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  47 96  137  0
64  สพป.นนทบุรี เขต 1  0 0
65  สพป.นนทบุรี เขต 2  0 0
66  สพป.นราธิวาส เขต 1  1 27  27  0
67  สพป.นราธิวาส เขต 2  5 18  23  0
68  สพป.นราธิวาส เขต 3  3 11  14  0
69  สพป.น่าน เขต 1  56 103  138  0
70  สพป.น่าน เขต 2  33 69  101  0
71  สพป.บึงกาฬ  24 53  77  0
72  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  27 71  95  0
73  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  26 63  89  0
74  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  13 69  82  0
75  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  20 69  89  0
76  สพป.ปทุมธานี เขต 1  7 24  31  0
77  สพป.ปทุมธานี เขต 2  7 15  0
78  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  29 34  61  0
79  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  20 60  77  0
80  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  2 11  13  0
81  สพป.ปัตตานี เขต 1  12 29  39  0
82  สพป.ปัตตานี เขต 2  14 35  49  0
83  สพป.ปัตตานี เขต 3  6 14  20  0
84  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  32 56  82  1
85  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  29 61  86  0
86  สพป.พะเยา เขต 1  35 47  69  0
87  สพป.พะเยา เขต 2  33 64  87  0
88  สพป.พังงา  31 56  80  0
89  สพป.พัทลุง เขต 1  25 41  62  0
90  สพป.พัทลุง เขต 2  9 30  39  0
91  สพป.พิจิตร เขต 1  42 63  89  0
92  สพป.พิจิตร เขต 2  36 69  78  2
93  สพป.พิษณุโลก เขต 1  20 52  67  0
94  สพป.พิษณุโลก เขต 2  11 40  47  0
95  สพป.พิษณุโลก เขต 3  28 66  88  0
96  สพป.เพชรบุรี เขต 1  9 66  71  0
97  สพป.เพชรบุรี เขต 2  21 55  74  0
98  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  32 64  91  0
99  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  0 109  108  0
100  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  37 78  113  0
101  สพป.แพร่ เขต 1  28 69  93  0
102  สพป.แพร่ เขต 2  28 65  92  0
103  สพป.ภูเก็ต  3 0
104  สพป.มหาสารคาม เขต 1  39 101  139  0
105  สพป.มหาสารคาม เขต 2  45 94  137  0
106  สพป.มหาสารคาม เขต 3  20 47  67  0
107  สพป.มุกดาหาร  52 87  133  1
108  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  31 54  60  28  0
109  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  47 84  85  55  0
110  สพป.ยโสธร เขต 1  30 100  130  0
111  สพป.ยโสธร เขต 2  20 94  112  0
112  สพป.ยะลา เขต 1  10 27  37  0
113  สพป.ยะลา เขต 2  2 13  15  0
114  สพป.ยะลา เขต 3  4 12  0
115  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  25 140  162  0
116  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  38 177  213  0
117  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  32 94  124  0
118  สพป.ระนอง  13 21  24  0
119  สพป.ระยอง เขต 1  6 17  23  0
120  สพป.ระยอง เขต 2  11 21  32  1
121  สพป.ราชบุรี เขต 1  16 88  104  0
122  สพป.ราชบุรี เขต 2  16 40  56  0
123  สพป.ลพบุรี เขต 1  34 80  98  0
124  สพป.ลพบุรี เขต 2  22 55  71  0
125  สพป.ลำปาง เขต 1  33 66  86  0
126  สพป.ลำปาง เขต 2  30 71  98  0
127  สพป.ลำปาง เขต 3  13 69  80  0
128  สพป.ลำพูน เขต 1  38 73  98  1
129  สพป.ลำพูน เขต 2  20 43  61  0
130  สพป.เลย เขต 1  29 84  111  1
131  สพป.เลย เขต 2  32 70  96  0
132  สพป.เลย เขต 3  34 62  95  0
133  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  34 120  150  0
134  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  22 85  105  0
135  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  21 65  85  0
136  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  3 53  55  1
137  สพป.สกลนคร เขต 1  0 56  56  0
138  สพป.สกลนคร เขต 2  34 101  134  0
139  สพป.สกลนคร เขต 3  20 57  76  0
140  สพป.สงขลา เขต 1  21 56  75  0
141  สพป.สงขลา เขต 2  16 51  63  0
142  สพป.สงขลา เขต 3  29 38  63  0
143  สพป.สตูล  19 45  61  0
144  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  0 13  13  0
145  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  0 17  17  0
146  สพป.สมุทรสงคราม  19 27  44  0
147  สพป.สมุทรสาคร  8 19  26  0
148  สพป.สระแก้ว เขต 1  21 53  73  0
149  สพป.สระแก้ว เขต 2  17 33  49  0
150  สพป.สระบุรี เขต 1  18 60  74  0
151  สพป.สระบุรี เขต 2  14 52  64  0
152  สพป.สิงห์บุรี  18 53  67  0
153  สพป.สุโขทัย เขต 1  14 68  76  0
154  สพป.สุโขทัย เขต 2  32 80  110  0
155  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  25 60  76  1
156  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  17 52  67  0
157  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  15 45  59  0
158  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  23 32  46  0
159  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  32 51  82  0
160  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  32 48  79  0
161  สพป.สุรินทร์ เขต 1  30 92  122  0
162  สพป.สุรินทร์ เขต 2  12 81  93  0
163  สพป.สุรินทร์ เขต 3  15 47  61  0
164  สพป.หนองคาย เขต 1  36 55  90  0
165  สพป.หนองคาย เขต 2  9 49  57  0
166  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  46 88  134  0
167  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  0 43  43  1
168  สพป.อ่างทอง  35 64  93  0
169  สพป.อำนาจเจริญ  19 145  162  0
170  สพป.อุดรธานี เขต 1  22 91  113  1
171  สพป.อุดรธานี เขต 2  38 73  109  0
172  สพป.อุดรธานี เขต 3  28 76  104  0
173  สพป.อุดรธานี เขต 4  28 56  83  0
174  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  28 93  118  0
175  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  25 49  71  0
176  สพป.อุทัยธานี เขต 1  23 43  59  0
177  สพป.อุทัยธานี เขต 2  26 50  70  0
178  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  45 133  176  0
179  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  30 99  128  0
180  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  28 77  100  1
181  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  32 56  87  0
182  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  37 71  105  0
183  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  1 0
184  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  15 26  38  0
รวม 27  4093 10889  14326  210  25  17