รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
จำนวนห้องเรียนที่ใช้ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่ เขตพื้นที่ จำนวนห้องเรียนที่ใช้ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
สพป.กระบี่  2 2 79
สพป.กรุงเทพมหานคร  0 0 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  2 0 56
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  0 2 42
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  0 0 18
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  0 0 38
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  1 1 107
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  3 3 84
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  1 3 103
10  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  2 0 102
11  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  1 2 98
12  สพป.ขอนแก่น เขต 1  5 1 87
13  สพป.ขอนแก่น เขต 2  2 2 117
14  สพป.ขอนแก่น เขต 3  3 1 107
15  สพป.ขอนแก่น เขต 4  2 3 110
16  สพป.ขอนแก่น เขต 5  4 4 131
17  สพป.จันทบุรี เขต 1  0 1 41
18  สพป.จันทบุรี เขต 2  1 1 36
19  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  2 0 45
20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  3 1 62
21  สพป.ชลบุรี เขต 1  0 0 14
22  สพป.ชลบุรี เขต 2  1 3 39
23  สพป.ชลบุรี เขต 3  0 0 7
24  สพป.ชัยนาท  1 1 105
25  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  3 2 133
26  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  5 3 132
27  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  2 1 107
28  สพป.ชุมพร เขต 1  0 1 46
29  สพป.ชุมพร เขต 2  2 1 64
30  สพป.เชียงราย เขต 1  1 0 57
31  สพป.เชียงราย เขต 2  8 1 77
32  สพป.เชียงราย เขต 3  1 0 63
33  สพป.เชียงราย เขต 4  0 0 81
34  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  2 0 38
35  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  2 1 66
36  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  1 0 40
37  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  1 1 46
38  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  2 0 42
39  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  2 0 52
40  สพป.ตรัง เขต 1  0 1 63
41  สพป.ตรัง เขต 2  0 0 53
42  สพป.ตราด  0 1 50
43  สพป.ตาก เขต 1  0 6 49
44  สพป.ตาก เขต 2  1 1 20
45  สพป.นครนายก  1 0 62
46  สพป.นครปฐม เขต 1  0 0 45
47  สพป.นครปฐม เขต 2  1 0 37
48  สพป.นครพนม เขต 1  2 3 130
49  สพป.นครพนม เขต 2  5 1 68
50  สพป.นครราชสีมา เขต 1  2 2 48
51  สพป.นครราชสีมา เขต 2  4 2 73
52  สพป.นครราชสีมา เขต 3  2 1 83
53  สพป.นครราชสีมา เขต 4  6 1 77
54  สพป.นครราชสีมา เขต 5  5 3 104
55  สพป.นครราชสีมา เขต 6  0 1 104
56  สพป.นครราชสีมา เขต 7  3 1 99
57  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  0 4 54
58  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  2 2 78
59  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  6 2 131
60  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  1 1 58
61  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  3 2 91
62  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  2 0 69
63  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  4 4 116
64  สพป.นนทบุรี เขต 1  0 0 1
65  สพป.นนทบุรี เขต 2  0 0 1
66  สพป.นราธิวาส เขต 1  1 1 25
67  สพป.นราธิวาส เขต 2  0 1 20
68  สพป.นราธิวาส เขต 3  0 0 14
69  สพป.น่าน เขต 1  0 2 126
70  สพป.น่าน เขต 2  3 1 91
71  สพป.บึงกาฬ  0 0 72
72  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  1 1 91
73  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  2 3 77
74  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  1 0 77
75  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  2 3 76
76  สพป.ปทุมธานี เขต 1  0 0 30
77  สพป.ปทุมธานี เขต 2  0 0 14
78  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  3 0 54
79  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  1 3 67
80  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  0 0 12
81  สพป.ปัตตานี เขต 1  2 0 36
82  สพป.ปัตตานี เขต 2  1 1 44
83  สพป.ปัตตานี เขต 3  0 0 19
84  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  2 3 73
85  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  1 1 78
86  สพป.พะเยา เขต 1  1 1 61
87  สพป.พะเยา เขต 2  1 2 79
88  สพป.พังงา  3 2 75
89  สพป.พัทลุง เขต 1  2 3 57
90  สพป.พัทลุง เขต 2  1 1 33
91  สพป.พิจิตร เขต 1  1 0 86
92  สพป.พิจิตร เขต 2  2 2 67
93  สพป.พิษณุโลก เขต 1  0 3 58
94  สพป.พิษณุโลก เขต 2  1 2 45
95  สพป.พิษณุโลก เขต 3  3 1 82
96  สพป.เพชรบุรี เขต 1  1 2 60
97  สพป.เพชรบุรี เขต 2  0 1 69
98  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  4 1 75
99  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  3 0 95
100  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  3 2 99
101  สพป.แพร่ เขต 1  1 0 86
102  สพป.แพร่ เขต 2  2 1 83
103  สพป.ภูเก็ต  0 0 7
104  สพป.มหาสารคาม เขต 1  4 3 110
105  สพป.มหาสารคาม เขต 2  3 2 124
106  สพป.มหาสารคาม เขต 3  0 0 63
107  สพป.มุกดาหาร  6 1 120
108  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  11 8 55
109  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  12  14 7 82
110  สพป.ยโสธร เขต 1  3 1 114
111  สพป.ยโสธร เขต 2  4 2 89
112  สพป.ยะลา เขต 1  0 1 34
113  สพป.ยะลา เขต 2  1 0 11
114  สพป.ยะลา เขต 3  0 0 12
115  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  4 2 134
116  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  7 2 181
117  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  3 1 110
118  สพป.ระนอง  0 2 24
119  สพป.ระยอง เขต 1  0 0 16
120  สพป.ระยอง เขต 2  1 0 30
121  สพป.ราชบุรี เขต 1  0 1 98
122  สพป.ราชบุรี เขต 2  0 2 48
123  สพป.ลพบุรี เขต 1  3 1 90
124  สพป.ลพบุรี เขต 2  2 1 62
125  สพป.ลำปาง เขต 1  1 3 69
126  สพป.ลำปาง เขต 2  0 1 90
127  สพป.ลำปาง เขต 3  1 3 74
128  สพป.ลำพูน เขต 1  0 2 86
129  สพป.ลำพูน เขต 2  1 0 58
130  สพป.เลย เขต 1  3 3 90
131  สพป.เลย เขต 2  1 2 85
132  สพป.เลย เขต 3  4 1 77
133  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  2 6 128
134  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  1 0 95
135  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  1 2 74
136  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  2 3 41
137  สพป.สกลนคร เขต 1  1 2 51
138  สพป.สกลนคร เขต 2  1 1 117
139  สพป.สกลนคร เขต 3  1 3 67
140  สพป.สงขลา เขต 1  0 0 67
141  สพป.สงขลา เขต 2  0 0 63
142  สพป.สงขลา เขต 3  1 2 62
143  สพป.สตูล  1 1 62
144  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  0 0 12
145  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  2 2 12
146  สพป.สมุทรสงคราม  1 1 35
147  สพป.สมุทรสาคร  1 1 24
148  สพป.สระแก้ว เขต 1  2 0 64
149  สพป.สระแก้ว เขต 2  0 4 41
150  สพป.สระบุรี เขต 1  4 1 67
151  สพป.สระบุรี เขต 2  0 1 60
152  สพป.สิงห์บุรี  0 0 63
153  สพป.สุโขทัย เขต 1  3 3 63
154  สพป.สุโขทัย เขต 2  5 1 96
155  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  0 0 73
156  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  0 2 60
157  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  2 3 52
158  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  1 1 42
159  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  2 0 70
160  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  2 0 71
161  สพป.สุรินทร์ เขต 1  2 2 113
162  สพป.สุรินทร์ เขต 2  1 1 79
163  สพป.สุรินทร์ เขต 3  0 0 58
164  สพป.หนองคาย เขต 1  2 4 76
165  สพป.หนองคาย เขต 2  0 1 55
166  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  1 1 115
167  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  2 2 34
168  สพป.อ่างทอง  0 2 89
169  สพป.อำนาจเจริญ  8 6 138
170  สพป.อุดรธานี เขต 1  3 3 102
171  สพป.อุดรธานี เขต 2  2 5 92
172  สพป.อุดรธานี เขต 3  3 3 89
173  สพป.อุดรธานี เขต 4  0 3 71
174  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  0 1 108
175  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  0 0 56
176  สพป.อุทัยธานี เขต 1  1 0 55
177  สพป.อุทัยธานี เขต 2  0 3 62
178  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  3 5 155
179  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  5 4 107
180  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  3 1 87
181  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  2 3 71
182  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  3 2 92
183  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  0 0 0
184  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  0 0 38
รวม 113  118  371  321  269  12659