รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
จำนวนห้องเรียนที่ใช้ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่ เขตพื้นที่ จำนวนห้องเรียนที่ใช้ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
สพป.กระบี่  2 2 79
สพป.กรุงเทพมหานคร  0 0 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  2 0 56
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  0 2 42
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  0 0 18
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  0 0 37
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  0 1 104
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  3 3 83
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  1 3 104
10  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  2 0 102
11  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  1 2 98
12  สพป.ขอนแก่น เขต 1  5 1 81
13  สพป.ขอนแก่น เขต 2  1 2 118
14  สพป.ขอนแก่น เขต 3  3 1 106
15  สพป.ขอนแก่น เขต 4  3 3 108
16  สพป.ขอนแก่น เขต 5  4 4 131
17  สพป.จันทบุรี เขต 1  0 1 41
18  สพป.จันทบุรี เขต 2  1 1 36
19  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  2 0 43
20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  3 1 62
21  สพป.ชลบุรี เขต 1  0 0 14
22  สพป.ชลบุรี เขต 2  1 3 38
23  สพป.ชลบุรี เขต 3  0 0 6
24  สพป.ชัยนาท  1 1 102
25  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  3 2 133
26  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  5 4 130
27  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  2 1 106
28  สพป.ชุมพร เขต 1  0 1 46
29  สพป.ชุมพร เขต 2  2 1 63
30  สพป.เชียงราย เขต 1  1 0 57
31  สพป.เชียงราย เขต 2  7 1 77
32  สพป.เชียงราย เขต 3  1 0 55
33  สพป.เชียงราย เขต 4  0 0 81
34  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  2 0 38
35  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  2 1 65
36  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  1 0 40
37  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  1 1 46
38  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  2 0 42
39  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  2 0 52
40  สพป.ตรัง เขต 1  0 1 63
41  สพป.ตรัง เขต 2  0 0 53
42  สพป.ตราด  0 1 50
43  สพป.ตาก เขต 1  0 6 49
44  สพป.ตาก เขต 2  1 1 20
45  สพป.นครนายก  1 0 62
46  สพป.นครปฐม เขต 1  0 0 45
47  สพป.นครปฐม เขต 2  1 0 37
48  สพป.นครพนม เขต 1  2 3 131
49  สพป.นครพนม เขต 2  5 1 68
50  สพป.นครราชสีมา เขต 1  2 2 49
51  สพป.นครราชสีมา เขต 2  4 2 73
52  สพป.นครราชสีมา เขต 3  2 1 83
53  สพป.นครราชสีมา เขต 4  6 1 76
54  สพป.นครราชสีมา เขต 5  5 3 103
55  สพป.นครราชสีมา เขต 6  0 1 104
56  สพป.นครราชสีมา เขต 7  2 1 98
57  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  0 4 54
58  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  2 2 78
59  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  6 2 130
60  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  1 1 58
61  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  3 2 91
62  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  2 0 69
63  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  4 4 115
64  สพป.นนทบุรี เขต 1  0 0 1
65  สพป.นราธิวาส เขต 1  1 1 25
66  สพป.นราธิวาส เขต 2  0 1 20
67  สพป.นราธิวาส เขต 3  0 0 14
68  สพป.น่าน เขต 1  0 2 124
69  สพป.น่าน เขต 2  3 1 91
70  สพป.บึงกาฬ  0 0 71
71  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  1 1 90
72  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  1 3 77
73  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  1 0 77
74  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  2 4 74
75  สพป.ปทุมธานี เขต 1  0 0 30
76  สพป.ปทุมธานี เขต 2  0 0 14
77  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  3 0 54
78  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  1 3 64
79  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  0 0 10
80  สพป.ปัตตานี เขต 1  2 0 36
81  สพป.ปัตตานี เขต 2  1 2 43
82  สพป.ปัตตานี เขต 3  0 1 18
83  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  2 3 73
84  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  1 1 78
85  สพป.พะเยา เขต 1  1 1 61
86  สพป.พะเยา เขต 2  1 2 79
87  สพป.พังงา  3 1 76
88  สพป.พัทลุง เขต 1  2 3 57
89  สพป.พัทลุง เขต 2  1 1 32
90  สพป.พิจิตร เขต 1  1 0 85
91  สพป.พิจิตร เขต 2  2 2 67
92  สพป.พิษณุโลก เขต 1  0 3 58
93  สพป.พิษณุโลก เขต 2  1 1 38
94  สพป.พิษณุโลก เขต 3  4 1 82
95  สพป.เพชรบุรี เขต 1  1 2 59
96  สพป.เพชรบุรี เขต 2  0 1 67
97  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  4 1 75
98  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  3 0 94
99  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  3 1 100
100  สพป.แพร่ เขต 1  1 0 86
101  สพป.แพร่ เขต 2  2 1 83
102  สพป.ภูเก็ต  0 0 7
103  สพป.มหาสารคาม เขต 1  4 3 110
104  สพป.มหาสารคาม เขต 2  3 2 122
105  สพป.มหาสารคาม เขต 3  0 0 58
106  สพป.มุกดาหาร  6 1 119
107  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  2 3 21
108  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  12  14 6 81
109  สพป.ยโสธร เขต 1  3 1 109
110  สพป.ยโสธร เขต 2  4 2 89
111  สพป.ยะลา เขต 1  0 1 34
112  สพป.ยะลา เขต 2  1 0 11
113  สพป.ยะลา เขต 3  0 0 12
114  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  4 2 134
115  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  7 2 177
116  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  3 1 109
117  สพป.ระนอง  0 2 24
118  สพป.ระยอง เขต 1  0 0 15
119  สพป.ระยอง เขต 2  1 0 30
120  สพป.ราชบุรี เขต 1  0 2 94
121  สพป.ราชบุรี เขต 2  0 2 47
122  สพป.ลพบุรี เขต 1  3 1 90
123  สพป.ลพบุรี เขต 2  2 1 62
124  สพป.ลำปาง เขต 1  1 3 69
125  สพป.ลำปาง เขต 2  0 1 90
126  สพป.ลำปาง เขต 3  1 3 74
127  สพป.ลำพูน เขต 1  0 2 86
128  สพป.ลำพูน เขต 2  1 0 58
129  สพป.เลย เขต 1  2 3 91
130  สพป.เลย เขต 2  1 2 84
131  สพป.เลย เขต 3  4 1 77
132  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  2 6 128
133  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  1 0 95
134  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  1 2 72
135  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  2 3 40
136  สพป.สกลนคร เขต 1  1 2 51
137  สพป.สกลนคร เขต 2  1 1 117
138  สพป.สกลนคร เขต 3  1 3 67
139  สพป.สงขลา เขต 1  0 0 67
140  สพป.สงขลา เขต 2  0 0 63
141  สพป.สงขลา เขต 3  1 2 63
142  สพป.สตูล  1 1 61
143  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  0 0 12
144  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  2 2 12
145  สพป.สมุทรสงคราม  1 1 35
146  สพป.สมุทรสาคร  1 1 24
147  สพป.สระแก้ว เขต 1  2 0 63
148  สพป.สระแก้ว เขต 2  0 4 41
149  สพป.สระบุรี เขต 1  4 1 66
150  สพป.สระบุรี เขต 2  0 1 60
151  สพป.สิงห์บุรี  0 0 63
152  สพป.สุโขทัย เขต 1  3 3 63
153  สพป.สุโขทัย เขต 2  4 1 96
154  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  0 0 73
155  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  0 2 60
156  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  2 3 47
157  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  1 1 42
158  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  2 0 68
159  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  2 0 70
160  สพป.สุรินทร์ เขต 1  2 2 112
161  สพป.สุรินทร์ เขต 2  1 1 79
162  สพป.สุรินทร์ เขต 3  0 0 57
163  สพป.หนองคาย เขต 1  2 4 76
164  สพป.หนองคาย เขต 2  0 1 55
165  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  1 1 115
166  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  2 2 34
167  สพป.อ่างทอง  0 2 88
168  สพป.อำนาจเจริญ  9 6 136
169  สพป.อุดรธานี เขต 1  3 3 100
170  สพป.อุดรธานี เขต 2  2 5 91
171  สพป.อุดรธานี เขต 3  4 3 87
172  สพป.อุดรธานี เขต 4  0 3 70
173  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  0 1 108
174  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  1 0 56
175  สพป.อุทัยธานี เขต 1  1 0 55
176  สพป.อุทัยธานี เขต 2  0 3 61
177  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  3 6 154
178  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  5 4 106
179  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  3 0 87
180  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  2 3 71
181  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  3 2 90
182  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  0 0 0
183  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  0 0 38
รวม 116  112  364  310  265  12511