การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
จำนวนห้องเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่ เขต จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 สพป.กระบี่ 13  75  17  56 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 60  54 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 38  33 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 20  19 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 41  36 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 11  92  13  91 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 83  74 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 92  10  87 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 105  99 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 103  87 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 13  70  13  80 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 10  111  10  11  13  97 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 11  111  12  17  93 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 10  102  10  99 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 12  119  128 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 41  35 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 36  37 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 45  45 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 61  10  45 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 14  12 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 39  35 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3
24 สพป.ชัยนาท 11  91  11  11  82 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 134  10  123 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 134  10  133 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105  107 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 47  45 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 58  55 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 55  48 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 10  66  15  66 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 61  56 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 12  71  12  69 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 35  30 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66  10  64 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 34  32 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 13  42  14  34 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 37  32 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 49  12  32 
40 สพป.ตรัง เขต 1 10  55  10  46 
41 สพป.ตรัง เขต 2 49  45 
42 สพป.ตราด 46  42 
43 สพป.ตาก เขต 1 45  48 
44 สพป.ตาก เขต 2 17  17 
45 สพป.นครนายก 62  55 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 43  32 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 37  30 
48 สพป.นครพนม เขต 1 11  12  125  13  11  15  103 
49 สพป.นครพนม เขต 2 11  64  67 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 51  48 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 73  76 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 80  71 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 75  74 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 101  10  96 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 98  91 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 95  85 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 19  51  19  51 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 78  11  63 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 10  121  123 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10  48  51 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 94  89 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 69  73 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11  115  19  98 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1
65 สพป.นนทบุรี เขต 2
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 21  16 
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 17  13 
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 10 
69 สพป.น่าน เขต 1 22  120  22  110 
70 สพป.น่าน เขต 2 87  11  76 
71 สพป.บึงกาฬ 63  62 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 90  79 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 75  71 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 73  65 
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 78  78 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 28  26 
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 13  14 
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 47  37 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 72  69 
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 13 
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 28  25 
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 43  38 
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 14  10 
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64  68 
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72  71 
86 สพป.พะเยา เขต 1 16  57  17  53 
87 สพป.พะเยา เขต 2 17  67  20  59 
88 สพป.พังงา 74  68 
89 สพป.พัทลุง เขต 1 50  43 
90 สพป.พัทลุง เขต 2 33  26 
91 สพป.พิจิตร เขต 1 17  82  16  82 
92 สพป.พิจิตร เขต 2 30  64  31  64 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 60  58 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 41  36 
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 81  77 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 62  48 
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 68  62 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 12  75  14  62 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 10  90  13  87 
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 94  10  89 
101 สพป.แพร่ เขต 1 80  82 
102 สพป.แพร่ เขต 2 11  81  11  12  62 
103 สพป.ภูเก็ต
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 122  124 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 112  10  111 
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 60  63 
107 สพป.มุกดาหาร 111  16  102 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 10  48  56 
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 13  19  10  74  12  16  10  12  68 
110 สพป.ยโสธร เขต 1 107  113 
111 สพป.ยโสธร เขต 2 86  10  83 
112 สพป.ยะลา เขต 1 34  30 
113 สพป.ยะลา เขต 2
114 สพป.ยะลา เขต 3 12  12 
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 141  12  136 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 13  186  11  12  174 
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 99  93 
118 สพป.ระนอง 25  25 
119 สพป.ระยอง เขต 1 20  14 
120 สพป.ระยอง เขต 2 29  23 
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 93  79 
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 45  38 
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 19  87  20  84 
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 62  58 
125 สพป.ลำปาง เขต 1 18  67  18  67 
126 สพป.ลำปาง เขต 2 93  82 
127 สพป.ลำปาง เขต 3 70  10  56 
128 สพป.ลำพูน เขต 1 20  12  77  20  67 
129 สพป.ลำพูน เขต 2 48  46 
130 สพป.เลย เขต 1 78  12  16  71 
131 สพป.เลย เขต 2 81  80 
132 สพป.เลย เขต 3 75  12  68 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 10  124  125 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 96  100 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 73  10  57 
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 40  38 
137 สพป.สกลนคร เขต 1 48  43 
138 สพป.สกลนคร เขต 2 114  10  103 
139 สพป.สกลนคร เขต 3 67  56 
140 สพป.สงขลา เขต 1 65  57 
141 สพป.สงขลา เขต 2 57  49 
142 สพป.สงขลา เขต 3 56  53 
143 สพป.สตูล 58  54 
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11  12 
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15 
146 สพป.สมุทรสงคราม 33  23 
147 สพป.สมุทรสาคร 23  23 
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 62  54 
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 42  38 
150 สพป.สระบุรี เขต 1 69  66 
151 สพป.สระบุรี เขต 2 59  60 
152 สพป.สิงห์บุรี 61  52 
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 12  62  12  11  44 
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 97  12  77 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72  73 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 61  55 
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 48  40 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 39  36 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 68  60 
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 69  63 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 106  11  96 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 80  77 
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 56  47 
164 สพป.หนองคาย เขต 1 64  65 
165 สพป.หนองคาย เขต 2 47  43 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 15  106  104 
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 31  28 
168 สพป.อ่างทอง 87  78 
169 สพป.อำนาจเจริญ 13  139  132 
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 99  98 
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 86  83 
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 91  79 
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 69  65 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 10  106  93 
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 12  56  13  49 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 1 51  53 
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 10  58  11  55 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 11  153  10  12  140 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 109  101 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 82  10  85 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 75  68 
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 89  15  72 
183 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
184 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 37  10  23 
รวม 989 134 235 570 438 496 12147 1094 41 119 350 507 957 517 191 11233