การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
จำนวนห้องเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่ เขต จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 สพป.กระบี่ 13  75  16  56 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 60  54 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 38  33 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 20  19 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 41  35 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 13  92  14  91 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 81  74 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 91  88 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 105  99 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 103  87 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 64  76 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 10  113  10  11  13  96 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 11  111  12  17  93 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 12  100  12  97 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 11  120  128 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 40  34 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 36  37 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 44  44 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 61  10  45 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 14  12 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 38  34 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3
24 สพป.ชัยนาท 13  89  14  11  79 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 10  132  10  122 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 134  10  133 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105  107 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 47  45 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 58  55 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 55  47 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 66  15  66 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 52  47 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 12  71  12  69 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 33  30 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66  10  64 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 34  32 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 13  42  14  34 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 37  32 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 49  12  32 
40 สพป.ตรัง เขต 1 10  56  10  46 
41 สพป.ตรัง เขต 2 48  45 
42 สพป.ตราด 46  42 
43 สพป.ตาก เขต 1 45  47 
44 สพป.ตาก เขต 2 16  16 
45 สพป.นครนายก 62  55 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 43  32 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 37  30 
48 สพป.นครพนม เขต 1 12  13  124  14  12  14  103 
49 สพป.นครพนม เขต 2 11  64  67 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 51  49 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 72  76 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 80  71 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 74  73 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 101  10  96 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 98  91 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 94  83 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 19  51  19  51 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 78  11  63 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 10  121  123 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10  48  51 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 94  89 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 69  73 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11  115  19  98 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1
65 สพป.นราธิวาส เขต 1 21  16 
66 สพป.นราธิวาส เขต 2 17  13 
67 สพป.นราธิวาส เขต 3 10 
68 สพป.น่าน เขต 1 23  119  23  109 
69 สพป.น่าน เขต 2 87  10  76 
70 สพป.บึงกาฬ 63  62 
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 90  79 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 75  72 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 73  65 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 78  78 
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 28  26 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 13  14 
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 47  37 
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 69  66 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 10 
80 สพป.ปัตตานี เขต 1 28  25 
81 สพป.ปัตตานี เขต 2 43  38 
82 สพป.ปัตตานี เขต 3 14  10 
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64  67 
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72  71 
85 สพป.พะเยา เขต 1 16  57  17  53 
86 สพป.พะเยา เขต 2 17  67  20  59 
87 สพป.พังงา 73  68 
88 สพป.พัทลุง เขต 1 50  43 
89 สพป.พัทลุง เขต 2 33  26 
90 สพป.พิจิตร เขต 1 17  82  16  82 
91 สพป.พิจิตร เขต 2 30  64  31  64 
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 61  58 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 2 36  31 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 81  77 
95 สพป.เพชรบุรี เขต 1 61  48 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 66  61 
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 12  75  15  62 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 11  89  14  85 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 93  10  89 
100 สพป.แพร่ เขต 1 79  81 
101 สพป.แพร่ เขต 2 81  12  61 
102 สพป.ภูเก็ต
103 สพป.มหาสารคาม เขต 1 123  124 
104 สพป.มหาสารคาม เขต 2 111  10  111 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 3 57  59 
106 สพป.มุกดาหาร 110  10  16  100 
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 16  16 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 10  19  10  73  16  10  12  67 
109 สพป.ยโสธร เขต 1 103  106 
110 สพป.ยโสธร เขต 2 86  10  83 
111 สพป.ยะลา เขต 1 34  30 
112 สพป.ยะลา เขต 2
113 สพป.ยะลา เขต 3 12  12 
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 141  12  136 
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 13  185  11  12  174 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 97  92 
117 สพป.ระนอง 25  25 
118 สพป.ระยอง เขต 1 19  13 
119 สพป.ระยอง เขต 2 29  23 
120 สพป.ราชบุรี เขต 1 91  78 
121 สพป.ราชบุรี เขต 2 44  38 
122 สพป.ลพบุรี เขต 1 20  86  21  84 
123 สพป.ลพบุรี เขต 2 61  58 
124 สพป.ลำปาง เขต 1 18  67  18  67 
125 สพป.ลำปาง เขต 2 93  82 
126 สพป.ลำปาง เขต 3 70  10  56 
127 สพป.ลำพูน เขต 1 20  12  77  20  67 
128 สพป.ลำพูน เขต 2 47  45 
129 สพป.เลย เขต 1 10  10  77  16  16  70 
130 สพป.เลย เขต 2 81  80 
131 สพป.เลย เขต 3 75  12  68 
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 10  124  126 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 97  100 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 71  10  56 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 39  37 
136 สพป.สกลนคร เขต 1 48  43 
137 สพป.สกลนคร เขต 2 116  10  102 
138 สพป.สกลนคร เขต 3 67  56 
139 สพป.สงขลา เขต 1 65  57 
140 สพป.สงขลา เขต 2 57  48 
141 สพป.สงขลา เขต 3 57  53 
142 สพป.สตูล 57  53 
143 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11  12 
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15 
145 สพป.สมุทรสงคราม 33  23 
146 สพป.สมุทรสาคร 23  23 
147 สพป.สระแก้ว เขต 1 62  54 
148 สพป.สระแก้ว เขต 2 42  38 
149 สพป.สระบุรี เขต 1 69  66 
150 สพป.สระบุรี เขต 2 59  60 
151 สพป.สิงห์บุรี 61  52 
152 สพป.สุโขทัย เขต 1 12  62  12  11  44 
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 96  12  77 
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72  73 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 61  55 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 44  37 
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 39  36 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 66  59 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 68  62 
160 สพป.สุรินทร์ เขต 1 106  11  96 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 80  76 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 3 56  47 
163 สพป.หนองคาย เขต 1 64  65 
164 สพป.หนองคาย เขต 2 47  43 
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 15  106  104 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 31  28 
167 สพป.อ่างทอง 85  76 
168 สพป.อำนาจเจริญ 12  140  130 
169 สพป.อุดรธานี เขต 1 96  96 
170 สพป.อุดรธานี เขต 2 10  85  11  81 
171 สพป.อุดรธานี เขต 3 90  78 
172 สพป.อุดรธานี เขต 4 68  65 
173 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 10  106  94 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 12  56  13  49 
175 สพป.อุทัยธานี เขต 1 51  53 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 2 57  55 
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 11  152  10  12  140 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 109  100 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 83  10  85 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 75  68 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 89  14  72 
182 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
183 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 37  11  22 
รวม 990 132 235 553 427 494 12028 1097 41 116 339 500 946 519 192 11109