การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1ถึง ลำดับที่ 5

ที่ เขต ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตารางออก
อากาศ ของโรงเรียน
ไกลกังวล (DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดย
ดูจากTV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้
สื่อจาก YouTube
หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 สพป.กระบี่ 38 31  12  12  10  13  16  41  26  18  22  11  30  13  15  17  25  13 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 1
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 26 20  12  15  35  16  18  13  23  10 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 13 17  14  25  13  10  15  12 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 11 12 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 8 22  10  28  18  12 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 59 30  11  26  19  21  42  42  15  25  16  31  32  14  28  29  16 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 42 29  11  21  18  20  41  35  14  20  15  21  19  12  24  20  13 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 59 32  10  25  20  14  40  41  14  10  23  31  17  25  25  17  22  22  23 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 16 41  17  14  13  18  20  83  15  10  12  13  25  27  27  20  12  27  29  27 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 19 46  15  10  22  18  27  80  11  12  13  21  23  17  21  27  17  16  38  21  12 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 58 17  11  19  10  18  30  36  11  20  16  21  28  14  20  18  13 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 72 42  13  13  32  34  19  56  44  14  24  43  26  36  34  21  29  20  29 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 57 57  13  13  32  21  16  72  35  11  10  22  31  10  13  30  30  29  30  26  22 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 55 33  23  27  17  19  48  34  12  23  28  16  38  25  15  25  25  27 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 68 59  25  37  21  30  60  38  10  10  28  40  18  11  49  35  21  31  35  27 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 14 17  10  25  11  14  13  15 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 6 22  12  34  10  13 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 16 16  25  12  12  10  18  13  14 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 30 21  13  11  23  15  10  21  18  11  12  22  11 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 0 11  14 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 17 17  13  24  10  10  13  10 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 3
24 สพป.ชัยนาท 54 24  11  21  33  18  17  42  43  10  21  34  17  29  22  18  18  35  17 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 78 47  11  36  32  26  60  60  10  10  25  36  21  51  30  24  31  36  27 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 50 68  12  14  25  24  26  23  98  33  12  13  24  33  10  16  52  23  17  11  24  39  19 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39 39  10  14  13  18  30  23  16  52  25  12  10  10  10  33  12  21  29  27  15  25  23  21 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 10 20  11  36  10  10  11  10  19  12  11 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 25 30  11  17  38  18  12  12  26  12  11  23  14 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 14 27  12  17  41  14  17  21  23  13  14 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 44 33  14  17  18  15  48  26  12  11  27  16  22  26  16  26  22  17 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 17 21  12  16  10  34  12  15  10  11  10  12  10  20  10 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 19 35  13  21  17  15  61  16  13  16  23  25  14  14  18  24  15 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 17 13  15  10  21  10  15  16  11 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 28 26  21  15  11  43  14  12  20  19  17  15  20  16  13 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 23 16  11  10  18  13  10  15  10  12 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 19 15  13  27  12  10  12  11  13  16  13 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 23  12  11  26  21  10  13  11 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 25 26  10  19  13  18  12  12  17  12  17  15  21  11 
40 สพป.ตรัง เขต 1 43 16  10  14  15  23  33  26  30  12  10  16  24 
41 สพป.ตรัง เขต 2 14 19  11  10  38  11  14  16  14  17 
42 สพป.ตราด 21 22  14  10  12  17  11  12  10 
43 สพป.ตาก เขต 1 21 24  14  37  10  17  16  14  16  15 
44 สพป.ตาก เขต 2 11
45 สพป.นครนายก 32 28  16  10  36  28  10  23  19  18  12  20  17 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 17 17  14  29  10  11  11  15  12  10  10 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 22 13  10  16  17  10  11  11  12  10  11 
48 สพป.นครพนม เขต 1 67 46  10  15  33  23  33  72  47  14  11  33  31  21  29  43  17  10  42  15  27 
49 สพป.นครพนม เขต 2 54 20  12  20  16  18  24  34  13  12  16  23  26  14  16  15  16 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 19 18  10  11  12  29  15  10  15  16  11  13  13  10 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 14 40  12  11  22  12  56  10  22  17  19  19  17  20  18 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 32 43  11  17  20  15  49  21  12  15  27  12  32  23  11  18  18  17 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 23 41  12  12  14  13  18  53  20  10  12  24  15  24  27  11  20  23  12 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 57 46  15  35  20  21  58  33  14  18  15  13  28  29  28  12  21  24  21 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 48 41  15  28  21  18  53  37  12  12  31  41  30  17  18  26  21 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 47 32  10  10  33  28  17  41  33  19  35  19  31  24  12  17  17  18 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 12 35  10  39  11  12  10  20  11  11  12 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 35 33  10  10  16  15  17  44  26  13  21  14  33  15  14  15  24  17 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 56 63  10  25  24  26  77  34  11  11  20  18  38  25  37  38  19  36  32  21 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 20 29  11  12  36  10  17  25  15  20  15 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 51 37  17  20  18  18  47  36  10  17  21  37  12  15  31  20  14  21  30  19 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 17 17  12  10  11  15  10  29  14  10  10  14  11  17  17  21  20  12  20  12 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 89 34  15  37  30  16  45  56  13  17  46  22  50  29  12  20  27  27 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 0
65 สพป.นราธิวาส เขต 1 11 10  10 
66 สพป.นราธิวาส เขต 2 8 11  12  10 
67 สพป.นราธิวาส เขต 3 5
68 สพป.น่าน เขต 1 38 55  11  13  21  29  26  13  87  28  12  17  35  20  44  21  17  17  27  27 
69 สพป.น่าน เขต 2 44 25  11  10  19  17  22  44  26  16  15  27  21  23  18  14  10  18  24 
70 สพป.บึงกาฬ 25 34  18  27  43  13  13  20  11  20  20  11  19 
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 44 32  13  15  14  37  28  11  12  20  17  21  16  12  26  15  13 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 33  11  10  15  12  18  54  19  21  23  15  21  18  17  27  17  11 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 26 21  20  16  13  10  40  11  11  27  17  27  20  11  22  19 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 38 29  12  13  20  42  23  10  13  22  13  24  13  22  24  11 
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 13 14  10  13  10 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 3 11 
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 42 10  10  15  27  13  18  13  15  14 
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 18 37  10  16  14  10  46  12  11  17  14  18  21  10  14  14  17 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3
80 สพป.ปัตตานี เขต 1 17 13  15  14  11 
81 สพป.ปัตตานี เขต 2 9 17  11  10  32  11  14  11  11 
82 สพป.ปัตตานี เขต 3 9
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 33  17  15  19  40  23  15  18  10  26  20  12  22  17  11 
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 21 37  12  12  18  16  58  20  14  22  12  19  15  13  20  15  13 
85 สพป.พะเยา เขต 1 13 17  12  13  48  10  12  18  22  13  12  23  15  10 
86 สพป.พะเยา เขต 2 36 23  10  22  18  17  40  15  10  23  21  22  22  10  13  17  17  14 
87 สพป.พังงา 26 34  10  16  12  13  49  18  10  18  20  13  21  18  10  16  16  21 
88 สพป.พัทลุง เขต 1 32 20  17  30  25  12  20  20  13  11  23  10  10 
89 สพป.พัทลุง เขต 2 17 10  17  10  10 
90 สพป.พิจิตร เขต 1 15 33  15  17  17  63  19  31  18  30  14  11  24  12 
91 สพป.พิจิตร เขต 2 31 26  18  13  23  11  18  19  14  18  14  20  15  18 
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 15 28  12  13  40  12  11  19  10  17  15  10  17  16  11 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 2 13 13  21 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 38 24  13  11  28  15  15  39  33  15  21  15  29  24  16  22  17 
95 สพป.เพชรบุรี เขต 1 28 33  16  16  38  21  10  20  22  18  10  18  15  16 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 31 20  10  15  20  33  12  11  13  12  24  21  10  17  18  14 
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 29 30  10  17  16  22  53  17  11  27  18  26  19  11  18  13  14 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 26 35  21  12  19  25  12  65  19  21  23  23  19  15  23  21  15 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 56 28  11  16  21  18  23  46  39  10  23  30  19  33  22  19  25  22  16 
100 สพป.แพร่ เขต 1 24 31  10  15  24  22  60  21  11  19  23  12  34  23  17  29  22 
101 สพป.แพร่ เขต 2 25 42  17  19  16  51  12  12  36  10  18  25  21  26  21  15 
102 สพป.ภูเก็ต 4
103 สพป.มหาสารคาม เขต 1 68 39  15  36  36  25  16  42  29  26  16  19  49  15  22  41  27  22  11  34  24 
104 สพป.มหาสารคาม เขต 2 54 43  13  20  50  24  16  63  37  10  21  29  24  35  35  27  14  25  32 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 3 18 29  12  15  38  11  14  10  14  16  17  12  13 
106 สพป.มุกดาหาร 58 51  25  31  34  68  41  14  21  22  19  41  24  26  34  27  22 
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 11 10  13 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 27  10  23  16  23  22  41  32  17  13  10  20  32  27  34  23  15  13  28  26  17 
109 สพป.ยโสธร เขต 1 62 34  15  18  30  27  17  43  25  16  15  23  32  11  25  19  24  25  14  32  24  11 
110 สพป.ยโสธร เขต 2 53 30  13  22  28  14  17  34  22  13  14  15  23  11  23  33  22  16  23  21 
111 สพป.ยะลา เขต 1 4 11  27  11  11  10  13 
112 สพป.ยะลา เขต 2 7
113 สพป.ยะลา เขต 3 5
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 85 46  13  28  49  27  16  40  30  27  18  19  12  36  39  20  34  29  20  34  16  25  33  23 
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 108 62  18  15  26  56  38  25  77  70  23  16  10  34  56  36  57  50  33  40  55  50 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 64 34  13  22  36  28  12  44  36  15  11  21  34  15  30  32  20  10  19  12  27 
117 สพป.ระนอง 10 10  18  10  12  12 
118 สพป.ระยอง เขต 1 3 14  20  14 
119 สพป.ระยอง เขต 2 10 12  17  12  10 
120 สพป.ราชบุรี เขต 1 40 42  17  14  22  47  26  14  16  22  10  11  35  23  20  26  20 
121 สพป.ราชบุรี เขต 2 17 19  11  33  11  14  11  12  11  12  16  12 
122 สพป.ลพบุรี เขต 1 41 28  12  23  24  19  41  17  10  30  13  15  18  28  21  15  14 
123 สพป.ลพบุรี เขต 2 38 19  17  11  12  32  22  14  16  12  18  15  15  15  18  10 
124 สพป.ลำปาง เขต 1 31 29  17  20  13  36  14  10  11  25  11  12  25  22  12  17  19 
125 สพป.ลำปาง เขต 2 30 37  12  18  16  25  54  24  13  21  10  18  28  21  11  11  18  19  14 
126 สพป.ลำปาง เขต 3 23 20  11  12  18  14  17  15  26  13  13  12  14  26  27  13  18  10  13  25  19 
127 สพป.ลำพูน เขต 1 40 32  10  12  14  20  44  25  14  24  17  30  24  24  25  19 
128 สพป.ลำพูน เขต 2 22 17  11  14  14  32  16  14  14  27  10  16  20 
129 สพป.เลย เขต 1 63 24  13  19  23  22  24  31  28  11  15  33  10  21  34  22  10  12  22  27  17 
130 สพป.เลย เขต 2 46 32  11  15  24  19  12  47  29  10  20  37  14  23  26  18  23  15  13 
131 สพป.เลย เขต 3 32 37  24  16  21  51  21  19  17  15  26  18  14  12  20  17 
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 64 46  19  27  44  26  17  64  25  17  16  39  28  16  32  36  26  30  10  20  28  29 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 30 48  10  15  30  14  14  67  18  24  20  11  23  22  20  23  24  16 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 42 25  23  12  13  35  34  10  14  26  12  19  19  11  23  17  12 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 34 12  10  15  12  15  14  11  13 
136 สพป.สกลนคร เขต 1 21 17  11  15  12  24  13  15  10  15  13  12  10 
137 สพป.สกลนคร เขต 2 60 48  12  29  17  26  55  43  13  32  31  12  19  29  38  18  40  19  30 
138 สพป.สกลนคร เขต 3 48 11  13  10  11  13  32  22  14  18  14  22  17  10 
139 สพป.สงขลา เขต 1 24 31  12  12  12  36  14  10  10  17  22  18  14  16  14 
140 สพป.สงขลา เขต 2 24 16  11  11  12  13  36  18  15  19  16  16  13  13 
141 สพป.สงขลา เขต 3 23 18  11  10  13  14  34  12  10  19  16  18  12  10  18  16 
142 สพป.สตูล 14 32  11  11  15  12  43  13  11  17  18  13  13  10  13  14 
143 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15
145 สพป.สมุทรสงคราม 25 11  12  10  14  14  10  11  12  10  12 
146 สพป.สมุทรสาคร 4 17  10  10 
147 สพป.สระแก้ว เขต 1 29 22  12  10  14  31  22  23  12  16  18  20  19  14 
148 สพป.สระแก้ว เขต 2 20 21  24  11  10  16  13  11 
149 สพป.สระบุรี เขต 1 29 29  14  14  17  34  16  13  19  12  19  15  17  17 
150 สพป.สระบุรี เขต 2 6 49  12  19  54  14  24  16  15  26  17 
151 สพป.สิงห์บุรี 22 20  10  10  13  30  13  11  17  11  11  21  13  17  19 
152 สพป.สุโขทัย เขต 1 32 24  10  14  14  32  13  25  13  23  15  13  10  11 
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 43 42  10  18  12  30  50  34  11  19  22  15  31  26  15  37  27  13 
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 5 29  14  11  21  61  11  20  20  30  13  13  23  14 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 24  15  10  27  16  10  17  13  23  14  12  12 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 32 13  10  11  17  21  13  10  18  18  18 
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 18 18  11  26  12  17  11  13  10  13 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 29 35  17  20  15  43  24  18  14  22  23  11  20  17  19 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 14 30  12  15  16  52  14  14  18  11  27  15  15  11  13 
160 สพป.สุรินทร์ เขต 1 44 40  13  11  18  26  15  60  23  10  11  15  34  30  42  15  15  23  38  16 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 34 28  12  14  21  17  35  21  13  22  16  14  17  22  10  12  21  17  19 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 3 16 18  11  12  13  10  10  36  12  11  21  11  16  18  10  11  14 
163 สพป.หนองคาย เขต 1 48 24  17  26  10  28  25  11  26  23  17  18  19  17  16  10 
164 สพป.หนองคาย เขต 2 26 15  22  10  22  15  11  15  13  12  15  14  14 
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 60 49  21  27  22  52  46  10  11  20  38  17  44  27  11  31  20  20 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 24 15  14  13  18  12 
167 สพป.อ่างทอง 40 33  13  10  18  21  18  49  31  10  17  18  11  30  25  12  17  17  26 
168 สพป.อำนาจเจริญ 76 50  14  10  21  31  32  23  57  45  10  10  18  21  36  13  29  47  26  29  10  36  42  22 
169 สพป.อุดรธานี เขต 1 32 43  12  16  18  28  63  21  11  11  25  19  19  22  13  22  14  28  22 
170 สพป.อุดรธานี เขต 2 59 21  19  13  23  32  44  11  20  20  13  45  13  15  11  32  20 
171 สพป.อุดรธานี เขต 3 42 39  11  13  23  19  53  26  13  15  22  14  26  17  24  29  26  12 
172 สพป.อุดรธานี เขต 4 33 21  12  13  14  13  14  37  22  12  25  13  27  19  13  12  20  12 
173 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 35 53  11  23  16  14  59  22  13  21  28  12  11  28  23  25  28  23  13 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 22 25  12  25  12  36  14  12  13  22  11  21  15 
175 สพป.อุทัยธานี เขต 1 7 31  11  11  48  12  17  17  14  13  16 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 2 26 21  15  14  32  20  13  12  17  15  11  14  13  18 
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 49 84  18  11  34  34  25  107  26  15  16  20  61  15  34  36  34  19  45  30  22 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 55 42  16  20  26  38  17  54  41  11  16  38  16  20  41  29  13  22  20  32 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 41 29  17  10  17  17  21  48  28  15  29  25  22  15  12  17  27  15 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 44 27  11  19  17  31  39  11  25  27  15  19  14  10 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 46 35  14  21  12  18  50  23  11  16  20  21  14  26  15  10  29  19  11 
182 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 0
183 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 25 10  14  14  11  12  12  10  13 
รวม 5619 4856 1376 752 470 484 1669 2865 2487 2392 6814 3568 1090 703 729 155 593 1154 2265 3633 962 2308 3885 2999 1938 182 936 2983 3098 2370