รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชนม์พัฒนา  ปกติ      
บ้านปลายคลองวัน  ปกติ      
บ้านปากแพรก  ปกติ      
วัดช่องลม  ปกติ      
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา  ปกติ   1      
บ้านละออง  เรียนร่วม      
บ้านทับจาก  ปกติ      
บ้านดอนกลาง  ปกติ      
บ้านหาดทรายดำ  ปกติ   1    
10  บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)  ปกติ   1    
11  บ้านบางสีกิ้ม  ปกติ   1      
12  บ้านสองพี่น้อง  ปกติ      
13  บ้านทะเลนอก  ปกติ      
14  บ้านหินดาด  ปกติ   1      
15  บ้านเชี่ยวเหลียง  ปกติ      
16  บ้านคลองเงิน  ปกติ      
17  บ้านน้ำขาว  ปกติ      
18  บ้านเกาะพยาม  ปกติ   1    
19  บ้านบกกราย  เรียนร่วม      
20  บ้านเกาะช้าง  ปกติ   1    
21  บ้านบางกุ้ง  เรียนร่วม      
22  บ้านหนองจิก  ปกติ      
23  บ้านแหลมนาว  ปกติ    
24  บ้านชนะบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
25  บ้านบางสองรา  ปกติ      
26  บ้านคลองของ  ปกติ      
27  บ้านน้ำตก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
28  ทอนเสียดวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
29  บ้าน จ.ป.ร.  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
30  บ้านน้ำแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
31  บ้านลำเลียง  ปกติ      
32  ประชาอุทิศ  ปกติ      
33  บ้านเกาะเหลา  ปกติ   1      
34  บ้านปลายคลอง  ปกติ      
รวม   13 21 24 6 5 0