รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านยางงาม  ปกติ      
วัดพังราด  ปกติ      
บ้านเต้าปูนหาย  ปกติ      
บ้านเขาหินแท่น  ปกติ      
บ้านชงโค  ปกติ      
บ้านมาบช้างนอน  ปกติ      
บ้านห้วยยาง  ปกติ      
วัดโพธิ์ทอง  เรียนร่วม      
วัดเขาน้อย  ปกติ      
10  บ้านยุบตาเหน่ง  ปกติ   1      
11  วัดสมอโพรง  ปกติ   1      
12  บ้านชำสมอ  ปกติ      
13  บ้านสองพี่น้อง  ปกติ   1      
14  บ้านเขาตาอิ๋น  ปกติ   1      
15  บ้านเนินสุขสำรอง  ปกติ      
16  บ้านคลองทุเรียน  เรียนร่วม      
17  วัดเขาสำรอง  ปกติ   1      
18  วัดคลองชากพง  ปกติ      
19  วัดสันติวัน  ปกติ   1      
20  วัดจำรุง  ปกติ   1      
21  วัดกองดิน  ปกติ      
22  บ้านน้ำกร่อย  ปกติ   1      
23  วัดเขากะโดน  ปกติ      
24  วัดปากน้ำพังราด  ปกติ   1      
25  วัดบ้านนา  ปกติ      
26  บ้านมาบเหลาชะโอน  ปกติ      
27  บ้านดอนสำราญ  ปกติ   1      
28  บ้านคลองไผ่  ปกติ      
29  บ้านแก่งหวาย  ปกติ      
30  บ้านน้ำเป็น  ปกติ   1      
31  บ้านเนินไม้หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
32  บ้านหนองคุย  ปกติ      
รวม   11 21 32 0 0 1