รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดคันลัด  ปกติ      
วัดบางน้ำผึ้งนอก  ปกติ      
วัดบางขมิ้น  ปกติ      
บ้านขุนสมุทร  ปกติ      
วัดบางกระสอบ  ปกติ      
วัดศรีคงคาราม  ปกติ      
วัดรวก  ปกติ      
วัดราษฎร์รังสรรค์  ปกติ      
วัดบางนางเกรง  ปกติ      
10  วัดบางด้วน  ปกติ      
11  วัดบางกะเจ้ากลาง  ปกติ      
12  วัดคลองมอญ  ปกติ      
13  ฉัตรทิพย์เทพวิทยา  ปกติ      
รวม   13 13 0 0 0