รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดธรรมประสิทธิ์  ปกติ      
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)  ปกติ      
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)  ปกติ      
บ้านแพรกหนามแดง  ปกติ      
บ้านต้นลำแพน  ปกติ      
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)  ปกติ      
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)  ปกติ      
บ้านลาดใหญ่  ปกติ   1      
วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)  ปกติ      
10  วัดสวนแก้ว  ปกติ      
11  บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)  ปกติ   1      
12  คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)  ปกติ   1      
13  วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)  ปกติ   1      
14  วัดจันทร์เจริญสุข  ปกติ   1      
15  วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)  ปกติ   1      
16  วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)  เรียนร่วม   1      
17  วัดคลองโคน  ปกติ      
18  วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)  ปกติ   1      
19  วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
20  บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ      
21  ศาลจ้าวอาม้า  ปกติ      
22  วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ      
23  บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)  ปกติ   1      
24  บ้านฉู่ฉี่  ปกติ      
25  วัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
26  วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)  ปกติ      
27  จตุวัฎมหาราชานุสรณ์  เรียนร่วม   1      
28  วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)  ปกติ   1      
29  วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)  ปกติ   1      
30  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)  ปกติ      
31  วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)  ปกติ      
32  บ้านบางบ่อ  ปกติ   1      
33  วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)  ปกติ   1      
34  วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)  ปกติ   1      
35  วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)  ปกติ      
36  วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70)  ปกติ   1      
37  วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ      
38  วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)  ปกติ      
39  วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)  ปกติ      
40  บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)  ปกติ      
41  วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)  ปกติ      
42  วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)  ปกติ   1      
43  วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)  ปกติ      
44  วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)  ปกติ   1      
45  วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)  ปกติ        
46  วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   19 27 44 0 0 0