รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)  ปกติ      
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี  ปกติ      
วัดบ้านไผ่  ปกติ      
วัดบ้านจาน  ปกติ      
วัดห้วยขมิ้น  ปกติ      
วัดห้วยทองหลาง  ปกติ      
บ้านซับกระดาน  ปกติ      
วัดโคกกลาง  ปกติ      
วัดเกาะเซิงหวาย  ปกติ      
10  บ้านซับดินดำ  ปกติ   1      
11  บ้านปึกสำโรง  เรียนร่วม      
12  วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)  ปกติ      
13  วัดขอนหอม  ปกติ      
14  วัดบุรีการาม  ปกติ   1      
15  วัดสุนทริกาวาส  ปกติ   1      
16  วัดศรัทธาเรืองศรี  ปกติ   1      
17  วัดท่าคล้อ  ปกติ   1      
18  วัดคลองห้า  ปกติ      
19  บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
20  บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)  ปกติ      
21  วัดบ้านลาด  ปกติ   1      
22  วัดหนองโรง  ปกติ   1        
23  วัดบ้านดง  ปกติ   1      
24  บ้านช่อง  ปกติ        
25  วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)  ปกติ      
26  วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)  ปกติ   1      
27  วัดโป่งมงคล  ปกติ      
28  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปกติ      
29  บ้านหนองสองห้อง?  ปกติ   1      
30  วัดโพนทอง  ปกติ      
31  วัดหนองผักชี  ปกติ      
32  วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)  ปกติ      
33  บ้านซับน้อยใต้สามัคคี  ปกติ      
34  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  ปกติ   1      
35  วัดเขาลาดวนาราม  ปกติ      
36  วัดหนองอ่างทอง  ปกติ      
37  วัดคำพราน  ปกติ      
38  วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
39  บ้านโป่งเก้ง  ปกติ      
40  บ้านซับพริก  ปกติ      
41  บ้านโป่งตะขบ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
42  วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)  ปกติ      
43  บ้านท่าฤทธิ์  ปกติ      
44  วัดวังยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  วัดบ้านหมาก  ปกติ      
46  บ้านคลองม่วงเหนือ  ปกติ      
47  บ้านป่าลานหินดาด  ปกติ      
48  วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)  ปกติ      
49  บ้านหนองตอตะเคียน  ปกติ      
50  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ   1      
51  วัดเขาน้อยจอมสวรรค์  ปกติ      
52  วัดคลองใหม่  ปกติ      
53  วัดเขาแก้วมุขดาราม  ปกติ      
54  วัดสร้างบุญ  ปกติ      
55  วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)  ปกติ      
56  บ้านลำพญากลาง  ปกติ      
57  วัดสหกรณ์รังสรรค์  ปกติ      
58  บ้านหัวถนน  ปกติ      
59  วัดหนองไทร  เรียนร่วม      
60  บ้านหนองกรดสามัคคี  เรียนร่วม   1      
61  วัดบ่อโศรก  ปกติ   1      
62  วัดมวกเหล็กใน  ปกติ      
63  บ้านคลองไทร  ปกติ      
64  วัดปากน้ำ  ปกติ      
65  วัดสมานมิตรมงคล  ปกติ      
66  วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)  ปกติ      
รวม   14 52 64 0 0 0