รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สิงห์บุรี

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดพระปรางค์มุนี       
วัดศรัทธาภิรม       
วัดตะโกรวม  ปกติ      
วัดขุนสงฆ์  ปกติ      
วัดโพธิ์สังฆาราม       
วัดสิงห์       
วัดโพธิ์เอน  เรียนร่วม      
วัดโภคาภิวัฒน์  ปกติ      
วัดหลวง  ปกติ      
10  บ้านเก่า  ปกติ      
11  วัดเตย       
12  วัดโบสถ์       
13  วัดยาง  ปกติ      
14  วัดกำแพง       
15  วัดแจ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
16  วัดหนองสุ่ม       
17  วัดการ้อง  ปกติ      
18  วัดตลาดโพธิ์  ปกติ      
19  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ      
20  ชุมชนวัดเทพมงคล  ปกติ      
21  วัดประสาท       
22  วัดพรหมเทพาวาส  ปกติ      
23  วัดท่าอิฐ  ปกติ      
24  วัดสาธุการาม       
25  วัดโคปูน  ปกติ      
26  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133  ปกติ      
27  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)  ปกติ      
28  บ้านทุ่งกลับ  ปกติ   1      
29  วัดน้อย  ปกติ      
30  วัดปลาไหล  ปกติ      
31  วัดน้ำผึ้ง  ปกติ      
32  วัดดอกไม้  เรียนร่วม      
33  วัดพิกุลทอง  ปกติ   1      
34  วัดชะอมสามัคคีธรรม  ปกติ      
35  วัดสามัคคีธรรม  ปกติ   1      
36  วัดไผ่ขาด  ปกติ   1      
37  เรืองเดชประชานุเคราะห์  ปกติ    
38  วัดศรีสาคร  ปกติ      
39  วัดประสิทธิ์คุณากร  ปกติ   1      
40  วัดล่องกะเบา  ปกติ      
41  ชุมชนวัดพระนอน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
42  วัดวังกะจับ  ปกติ      
43  วัดวังขรณ์  ปกติ      
44  วัดโพธิ์หอม  ปกติ      
45  บ้านทุ่งว้า  ปกติ      
46  วัดเซ่าสิงห์  ปกติ      
47  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ      
48  วัดดอนเจดีย์  ปกติ   1      
49  วัดคลองโพธิ์ศรี  ปกติ      
50  ชุมชนวัดตราชู  ปกติ      
51  วัดโคกพระ  ปกติ      
52  วัดกระดังงา  ปกติ   1      
53  อนุบาลท่าช้าง  ปกติ      
54  วัดกระทุ่มปี่  ปกติ   1      
55  วัดกลางธนรินทร์  ปกติ      
56  วัดจักรสีห์  ปกติ   1      
57  วัดระนาม  ปกติ   1      
58  วัดชันสูตร  ปกติ      
59  ค่ายบางระจัน  ปกติ   1      
60  ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย  เรียนร่วม   1      
61  วัดบ้านลำ  ปกติ      
62  วัดประศุก  ปกติ   1      
63  ชุมชนบ้านไม้ดัด  ปกติ   1      
64  วัดทอง  ปกติ      
65  ชุมชนวัดเสาธงหิน  ปกติ   1      
66  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  เรียนร่วม        
67  วัดกลางชูศรีเจริญสุข  ปกติ   1      
68  วัดเสาธงทอง  เรียนร่วม        
69  วัดราษฎร์ประสิทธิ์  ปกติ      
70  วัดหัวว่าว  เรียนร่วม        
71  บ้านบางสำราญ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
รวม   18 53 67 2 0 0