รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านวังขวาก       
บ้านจอมสังข์  เรียนร่วม      
บ้านปากคลอง       
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)  ปกติ      
บ้านหนองจัง       
บ้านหนองตม       
บ้านยางแหลม  ปกติ      
วัดหนองกก  ปกติ      
บ้านวังกร่าง  ปกติ      
10  บ้านนาสระลอย  ปกติ      
11  บ้านหนองยาง       
12  สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)       
13  วัดสงฆาราม       
14  บ้านหนองหญ้าปล้อง       
15  วัดศรีเมือง       
16  บ้านป่าสัก  ปกติ      
17  วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231  ปกติ      
18  วัดโบสถ์  ปกติ      
19  บ้านหนองกระทุ่ม       
20  วัดเสาหิน       
21  บ้านหนองเสาเถียร  ปกติ      
22  บ้านป่ามะม่วง  ปกติ      
23  บ้านใหม่โพธิ์ทอง       
24  วัดทุ่ง  ปกติ      
25  บ้านประดู่เฒ่า  ปกติ      
26  บ้านลานทอง       
27  บ้านเนินประดู่  ปกติ      
28  อนุบาลกงไกรลาศ  ปกติ      
29  บ้านเนินพยอม  ปกติ      
30  หนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
31  บ้านเนินยาง       
32  เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)  ปกติ      
33  บ้านหนองสองตอน  เรียนร่วม      
34  วัดใหม่ไทยบำรุง  ปกติ      
35  บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  ปกติ      
36  บ้านนากาหลง  ปกติ      
37  วัดเชตุพน  ปกติ      
38  บ้านนาไผ่ล้อม  เรียนร่วม      
39  บ้านวังแดด  ปกติ      
40  บ้านป้อมประชานุกูล  ปกติ      
41  บ้านดอนสำโรง  ปกติ   1      
42  บ้านปากแคว  ปกติ      
43  บ้านคลองน้ำเย็น  ปกติ      
44  บ้านคลองปลายนา  ปกติ      
45  บ้านวังวน  ปกติ      
46  วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)  ปกติ      
47  บ้านยางแดน  ปกติ      
48  วัดหนองตาโชติ  ปกติ   1      
49  บ้านคลองไผ่งาม  ปกติ   1      
50  หนองบัวเขาดิน  ปกติ      
51  มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)  ปกติ   1      
52  บ้านหนองสามพญา  ปกติ      
53  บ้านราวรังงาม  เรียนร่วม      
54  บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ      
55  บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)  ปกติ      
56  วัดเต่าทอง  ปกติ      
57  บ้านข่อยสองนาง  เรียนร่วม   1      
58  บ้านมนต์คีรี  เรียนร่วม      
59  บ้านหนองไม้กอง  ปกติ   1      
60  บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)  ปกติ      
61  บ้านเขาทองผางับ  ปกติ      
62  วัดยางเอน  ปกติ      
63  บ้านสำนัก  เรียนร่วม      
64  วัดวังแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
65  บ้านวังหิน  ปกติ      
66  บ้านน้ำลาด  ปกติ   1      
67  บ้านโว้งบ่อ  ปกติ      
68  บ้านเหมืองตามุก  เรียนร่วม      
69  บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)  ปกติ      
70  บ้านคลองด่าน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
71  บ้านโพธิ์หอม  เรียนร่วม      
72  บ้านบางสนิม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
73  บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  ปกติ      
74  วัดดงยาง  ปกติ      
75  บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)  ปกติ      
76  บ้านโป่งแค  ปกติ      
77  บ้านวังหาด  ปกติ      
78  บ้านหนองพยอม  เรียนร่วม   1        
79  บ้านนาโพธิ์  เรียนร่วม   1        
80  วัดลัดทรายมูล  เรียนร่วม   1        
81  บ้านเพชรไฝ  ปกติ   1      
82  บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ปกติ      
รวม   14 68 76 0 0 0