รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านห้วยติ่ง  ปกติ      
บ้านเตว็ดกลาง       
บ้านหนองแหน  ปกติ      
วัดปากคลองช้าง       
บ้านตาลพร้า  ปกติ      
บ้านแม่ทุเลาใน  ปกติ      
บ้านบึงงาม  ปกติ      
บ้านท่าชัย       
บ้านโคกกะทือ       
10  บ้านคลองสำราญ  ปกติ      
11  บ้านนาต้นจั่น       
12  บ้านฝั่งหมิ่น  ปกติ      
13  บ้านธารน้ำทิพย์  ปกติ      
14  วัดภูนก  ปกติ      
15  แม่สานสามัคคี  ปกติ      
16  บ้านหนองป่าตอ  ปกติ      
17  บ้านโบสถ์โพธิ์  โอนไปสังกัดอื่น      
18  บ้านป่ายาง  ปกติ      
19  บ้านดงยาง  ปกติ      
20  บ้านเกาะน้อย  ปกติ      
21  วัดเกาะ  ปกติ      
22  บ้านห้วยเจริญ  ปกติ      
23  บ้านสันติพิทยาคาร  ปกติ   1      
24  หนองอ้อบำเพ็ญ  ปกติ      
25  บ้านแม่ฮู้  ปกติ      
26  วัดกรงทอง  ปกติ      
27  บ้านวังยายมาก  ปกติ   1      
28  วัดบ้านกรุ  ปกติ      
29  บ้านดอนระเบียง  ปกติ   1      
30  บ้านห้วยสักตะเพียนทอง  เรียนร่วม   1      
31  บ้านวังสมบูรณ์  ปกติ      
32  วัดบ้านคลอง  ปกติ      
33  บ้านห้วยตม  ปกติ      
34  วัดบ้านเหมือง  ปกติ      
35  บ้านบุ่งสัก  ปกติ      
36  บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)  ปกติ      
37  บ้านดงย่าปา  ปกติ   1      
38  บ้านไม้งาม  ปกติ   1      
39  บ้านป่าคา  ปกติ      
40  วัดวังใหญ่  ปกติ   1      
41  บ้านท่าทอง  เรียนร่วม   1      
42  บ้านวังธาร  ปกติ      
43  บ้านแม่บ่อทอง  ปกติ      
44  วัดเตว็ดใน  เรียนร่วม      
45  บ้านหนองผักบุ้ง  ปกติ      
46  บ้านนาพง  ปกติ      
47  บ้านวังทอง  ปกติ      
48  วัดป่าถ่อน  ปกติ      
49  บ้านปากสาน  ปกติ      
50  บ้านใหม่โพธิ์งาม  ปกติ      
51  เชิงผา  ปกติ      
52  สามัคคีวิทยา  ปกติ      
53  บ้านโซกเปือย  ปกติ      
54  บ้านหมอนสูง  ปกติ   1      
55  วัดศิริบูรณาราม  ปกติ      
56  บ้านโป่งตีนตั่ง  ปกติ    
57  วัดเกาะน้อย  ปกติ      
58  บ้านพระปรางค์  ปกติ   1      
59  บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)  เรียนร่วม   1      
60  วัดวังค่า  เรียนร่วม      
61  บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
62  วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)  ปกติ      
63  หมอนสูงประชาสรรค์  ปกติ      
64  บ้านหนองยาว  ปกติ      
65  บ้านแสงสว่าง  เรียนร่วม      
66  มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)  ปกติ      
67  ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)  ปกติ      
68  บ้านโป่งฝาง  ปกติ   1      
69  บ้านทุ่งมหาชัย  ปกติ   1      
70  บ้านนา  ปกติ   1      
71  บ้านแม่คุ  ปกติ      
72  บ้านศรีสวรรค์  เรียนร่วม      
73  บ้านบึงสวย  ปกติ      
74  บ้านดงจันทน์  ปกติ      
75  วัดท่าเกษม  เรียนร่วม   1      
76  บ้านลำโชค  ปกติ      
77  บ้านปากคลองแดน  ปกติ   1      
78  บ้านปางสา  ปกติ   1      
79  บ้านดอยไก่เขี่ย  ปกติ   1      
80  บ้านทุ่งพล้อ  ปกติ      
81  ประชาอุทิศ  ปกติ      
82  บ้านหัวฝาย  ปกติ   1      
83  วัดไทรย้อย  เรียนร่วม   1        
84  วัดไผ่ล้อม  ปกติ      
85  วัดแสนตอ  ปกติ   1      
86  บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์  ปกติ      
87  บ้านแม่ราก  ปกติ      
88  วัดศรีสังวร  ปกติ      
89  บ้านวังพิกุล  ปกติ      
90  โรตารี่สวรรคโลก 1  ปกติ   1      
91  ชุมชนบ้านคลองยาง  ปกติ      
92  บ้านเขาทอง  ปกติ      
93  วัดคุ้งยาง  ปกติ      
94  บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)  ปกติ   1      
95  บ้านแม่สาน  ปกติ   1      
96  บ้านหนองหมื่นชัย  ปกติ      
97  บ้านวังไฟไหม้  ปกติ   1      
98  บ้านทับผึ้ง  ปกติ      
99  บ้านสันติสุข  ปกติ   1      
100  วัดท่าทอง  เรียนร่วม   1      
101  บ้านไผ่ตะล่อม  ปกติ   1      
102  บ้านนาขุนไกร  ปกติ      
103  บ้านไทยชนะศึก  ปกติ      
104  บ้านป่ามะม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  บ้านสะท้อ  ปกติ      
106  บ้านคลองแห้ง  ปกติ      
107  บ้านห้วยหยวก  ปกติ      
108  บ้านศาลาไก่ฟุบ  ปกติ      
109  บ้านหนองบัว  ปกติ      
110  บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์)  เรียนร่วม   1      
111  บ้านจันทโรภาส  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
112  บ้านวัดโบสถ์  ปกติ   1      
รวม   32 80 110 1 0 0