รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านวังน้ำเขียว  ปกติ      
วัดคูเมือง       
วัดท่าทอง  ปกติ      
บ้านหนองหิน       
วัดฉวาก  ปกติ      
บ้านหนองอุโลก  ปกติ      
บ้านหนองแขม       
วัดโป่งแดง  ปกติ      
บ้านใหม่ไร่อ้อย  ปกติ      
10  วัดหนองเปาะ  ปกติ      
11  วัดหนองสังข์ทอง  ปกติ   1      
12  วัดหัวเขา  ปกติ      
13  วัดดอนไร่  ปกติ   1      
14  วัดเนินมหาเชษฐ  ปกติ   1      
15  บ้านทุ่งหนองแก้ว  ปกติ   1      
16  วัดเขาพระ  ปกติ      
17  วัดใหม่สระพลอย  ปกติ      
18  สวนป่าองค์พระ  ปกติ      
19  วัดหัวนา  ปกติ      
20  วัดบัลลังก์  ปกติ      
21  บ้านทุ่งนาตาปิ่น  ปกติ      
22  บ้านแหลมสะแก  ปกติ   1      
23  บ้านหนองขาม  ปกติ   1      
24  บ้านไผ่สีทอง  ปกติ      
25  วัดวังหว้า  ปกติ      
26  บ้านปากดง  ปกติ      
27  วัดกุ่มโคก  ปกติ      
28  บ้านราษฎร์บำรุง  ปกติ      
29  บ้านดงเชือก  ปกติ      
30  วัดคลองขอม  ปกติ      
31  บ้านหนองนา  ปกติ      
32  วัดประชุมสงฆ์  ปกติ      
33  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ      
34  วัดลาดสิงห์  ปกติ   1      
35  วัดบ้านทึง  ปกติ      
36  บ้านมาบพะยอม  ปกติ      
37  บ้านหนองราชวัตร  ปกติ   1      
38  วัดทุ่งกฐิน  ปกติ      
39  วัดดอนตาล  ปกติ      
40  วัดวุ้งสุทธาวาส  ปกติ   1      
41  บ้านลาด  ปกติ      
42  วัดเดิมบาง  ปกติ      
43  วัดท่าเตียน  ปกติ      
44  วัดกำมะเชียร  ปกติ      
45  บ้านหนองจิกยาว  ปกติ      
46  บ้านหนองห้าง  ปกติ   1      
47  วัดหนองโรง  ปกติ      
48  พัฒนาปากน้ำ  เรียนร่วม      
49  บ้านแจงงาม  ปกติ      
50  บ้านหนองตาแก้ว  ปกติ   1      
51  วัดโคกพระ  ปกติ   1      
52  วัดหนองกระทุ่ม  ปกติ      
53  วัดวังกุลา  ปกติ   1      
54  วัดปากน้ำ  ปกติ      
55  วัดสามเอก  ปกติ      
56  วัดนางบวช  ปกติ      
57  วัดดงพิกุล  ปกติ   1      
58  บ้านทับละคร  ปกติ      
59  บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา  ปกติ      
60  วัดขุยโพธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   15 45 59 0 0 0