รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านไสใน  ปกติ      
วัดปากคู  ปกติ      
วัดอุทยาราม  ปกติ      
บ้านกำสนประชาสรรค์       
วัดสิงขร  ปกติ      
วัดชลธาร  ปกติ      
บ้านเกาะนกเภา  ปกติ      
บ้านหนองเปล  ปกติ      
บ้านบางชุมโถ  ปกติ      
10  วัดนทีคมเขต  ปกติ      
11  บ้านมะเดื่อหวาน  ปกติ      
12  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส  ปกติ      
13  บ้านซอย 10  ปกติ      
14  วัดพุฒ  ปกติ      
15  บ้านควนราชา  ปกติ      
16  บ้านควนนิมิต  ปกติ      
17  บ้านห้วยเสียด  ปกติ      
18  บ้านทับท้อน  ปกติ   1      
19  บ้านมะม่วงหวาน  ปกติ      
20  บ้านหาดริ้น  ปกติ   1      
21  บ้านคลองสุข  ปกติ      
22  บ้านกงหนิง  ปกติ      
23  วัดพ่วง  ปกติ      
24  วัดนทีวัฒนาราม  ปกติ   1      
25  บ้านสุชน  ปกติ   1      
26  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ      
27  วัดแหลมทอง  ปกติ   1      
28  บ้านท่าเสาเภา  ปกติ   1      
29  วัดบุญบันเทิง  ปกติ   1      
30  บ้านวังหวาย  ปกติ   1      
31  วัดดอนยาง  ปกติ   1      
32  บ้านดอนเสาธง  ปกติ      
33  บ้านวังทองสามัคคี  ปกติ      
34  บ้านคลองกรูด  ปกติ      
35  วัดท้องอ่าว  โอนไปสังกัดอื่น   1        
36  บ้านเกาะแรต  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
37  บ้านท่าโพธิ์  ปกติ   1      
38  บ้านบ่อโฉลก  ปกติ   1      
39  บ้านไสขาม  ปกติ      
40  บ้านดอนหลวง  ปกติ      
41  วัดคุณาราม  ปกติ      
42  วัดสมัยคงคา  ปกติ   1      
43  วัดสันติวราราม  ปกติ      
44  วัดคีรีวงการาม  ปกติ      
45  วัดคงคาล้อม  ปกติ      
46  บ้านเขาแค  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
47  วัดประสิทธาราม  เรียนร่วม   1        
48  วัดบางกล้วย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
49  วัดโชติการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
50  บ้านท้องนายปาน  ปกติ   1      
51  บ้านศรีชัยคราม  ปกติ   1      
52  บ้านเกาะพลวย  ปกติ   1      
53  บ้านดอนสน  ปกติ      
54  บ้านบ่อน้ำร้อน  ปกติ   1      
55  บ้านสะพานกฐิน  โอนไปสังกัดอื่น   1        
รวม   23 32 46 2 0 0