รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านบางใหญ่สามัคคี       
บ้านใต้       
บ้านปากหาน       
บ้านลานเข้  ปกติ      
บ้านห้วยใหญ่  ปกติ      
บ้านยูงงาม  ปกติ      
บ้านวังหิน  ปกติ      
บ้านห้วยมุด  ปกติ   1      
บ้านวังใหญ่  ปกติ      
10  บ้านทรายทอง  ปกติ   1      
11  บ้านทุ่งจูด  ปกติ      
12  บ้านดอนงาม  ปกติ      
13  บ้านบางหยด  ปกติ   1      
14  บ้านสี่แยกสามัคคี  ปกติ      
15  บ้านปลายสาย  ปกติ   1      
16  บ้านเขาตอก  ปกติ      
17  บ้านควนสว่างวัฒนา  ปกติ   1      
18  วัดท่าเจริญ  ปกติ   1      
19  บ้านหนองม่วง  ปกติ      
20  นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1  ปกติ   1      
21  บ้านยางอุง  เรียนร่วม   1      
22  บ้านดอนทราย  เรียนร่วม   1      
23  บ้านคลองปราบ  ปกติ   1      
24  บ้านเขาน้อย  ปกติ      
25  บ้านควนเนียง  ปกติ      
26  บ้านคลองหาเหนือ  ปกติ      
27  สมบูรณ์ประชาสรรค์  ปกติ   1      
28  บ้านส้องเหนือ  ปกติ      
29  วัดคลองตาล  ปกติ      
30  บ้านไสขรบ  ปกติ   1      
31  บ้านบางประสามัคคี  ปกติ   1      
32  วัดดอนพยอม  ปกติ   1      
33  บ้านคลองจัน  ปกติ      
34  บ้านทุ่งในไร่  ปกติ   1      
35  บ้านไร่เหนือ  ปกติ      
36  บ้านขุนราษฎร์  ปกติ   1      
37  บ้านยูงทอง  ปกติ      
38  บ้านคลองกา  ปกติ      
39  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ      
40  บ้านธารอารี  ปกติ   1      
41  บ้านห้วยชัน  ปกติ      
42  บ้านนาควน  ปกติ      
43  วัดไทรโพธิ์งาม  ปกติ      
44  บ้านควนกองเมือง  ปกติ   1      
45  บ้านห้วยตอ  ปกติ      
46  บ้านคลองยา  ปกติ      
47  บ้านปากด่าน  ปกติ      
48  บ้านในไร่  ปกติ      
49  มิตรประชาราษฎร์  ปกติ      
50  บ้านควนคีรีวงศ์  ปกติ   1      
51  บ้านนาชุมเห็ด  ปกติ      
52  บ้านไสดง  ปกติ      
53  ศึกษาประชาคม  ปกติ      
54  บ้านสวยศรี  ปกติ   1      
55  บ้านบางดี  ปกติ      
56  บ้านหนองเรียน  เรียนร่วม      
57  บ้านห้วยห้าง  เรียนร่วม      
58  บ้านยูงงาม  ปกติ   1      
59  บ้านควนกลาง  ปกติ   1      
60  บ้านยวนปลา  ปกติ      
61  บ้านควนมหาชัย  ปกติ      
62  บ้านกลาง  ปกติ      
63  วัดควนท่าแร่  ปกติ   1      
64  บ้านทุ่งหญ้าแดง  ปกติ      
65  บ้านกอบแกบ  ปกติ      
66  บ้านทุ่งตำเสา  ปกติ   1      
67  บ้านเขานิพันธ์  ปกติ      
68  บ้านหมาก  ปกติ      
69  บ้านควนมหาชัย  ปกติ      
70  บ้านโกงเหลง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
71  วัดโสภณประชาราม  ปกติ      
72  วัดควนศรี  ปกติ   1      
73  บ้านเหมืองทวด  ปกติ   1      
74  วัดบางกำยาน  ปกติ   1      
75  บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์  ปกติ      
76  บ้านห้วยล่วง  ปกติ      
77  บ้านไทรห้อง  ปกติ   1      
78  บ้านปากสาย  ปกติ   1      
รวม   30 48 77 0 0 0