รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อ่างทอง

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดกำแพง  ปกติ      
วัดสามประชุม  ปกติ      
วัดข่อย  ปกติ      
วัดสว่าง  ปกติ      
วัดแปดแก้ว  ปกติ      
วัดโพธิ์  ปกติ   1      
วัดไทรย์นิโครธาราม  ปกติ      
อนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น)  ปกติ      
วัดศาลาดิน  ปกติ      
10  ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ  ปกติ      
11  วัดโพธิ์เกรียบ  ปกติ      
12  วัดเกษทอง  ปกติ      
13  วัดไผ่แหลม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
14  วัดโพทูล  ปกติ      
15  กระทุ่มราย  ปกติ      
16  วัดทองเลื่อน  ปกติ      
17  วัดทองกลาง  ปกติ      
18  วัดจำปาหล่อ  ปกติ      
19  วัดปลดสัตว์  ปกติ   1      
20  วัดวงษ์ภาศน์  ปกติ      
21  บ้านหนองเสือ  ปกติ      
22  วัดพิจารณ์โสภณ  ปกติ      
23  วัดลาดเป็ด  ปกติ   1      
24  วัดท่า  ปกติ      
25  วัดโคกพุทรา  ปกติ      
26  วัดสนธิธรรม  ปกติ      
27  วัดโพธิวงษ์  ปกติ   1      
28  วัดโคศุภราช  ปกติ   1      
29  วัดบุญเกิด  ปกติ   1      
30  อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)  ปกติ   1      
31  วัดใหม่ทางข้าม  ปกติ      
32  วัดท้ายย่าน  เรียนร่วม   1      
33  วัดเยื้อง  ปกติ      
34  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ      
35  วัดอรัญญิกาวาส  ปกติ   1      
36  วัดดอนกระต่ายทอง(มิตรภาพที่ 41)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
37  วัดไทรย์  ปกติ   1      
38  วัดหนองกร่าง  ปกติ      
39  วัดเทวราช  ยุบโรงเรียนแล้ว        
40  พวงทองอุปถัมภ์  ปกติ      
41  วัดบางศาลา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
42  วัดยาง  ปกติ      
43  วัดไผ่ล้อม  ปกติ        
44  อนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา  ปกติ   1      
45  วัดไตรรัตนาราม  ปกติ      
46  วัดคลองพูล  ปกติ      
47  วัดมหานาม  ปกติ      
48  วัดโบสถ์  เรียนร่วม      
49  วัดจันทราราม  ปกติ      
50  วัดไชยภูมิ  เรียนร่วม      
51  วัดละมุด  ปกติ   1      
52  วัดสามโก้  ปกติ   1      
53  วัดหมื่นเกลา  ปกติ      
54  วัดสี่ร้อย  ปกติ   1      
55  วัดจุฬามุนี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
56  วัดยางมณี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
57  วัดเอกราช  ปกติ      
58  วัดคลองสำโรง  ปกติ      
59  วัดบ้านพราน  ปกติ   1      
60  วัดลาดเค้า  ปกติ      
61  วัดรัตนาราม  ปกติ      
62  วัดตลาดใหม่  ปกติ   1      
63  วัดนางเล่ว  ปกติ      
64  วัดราชปักษี  ปกติ      
65  อนุบาลโพธิ์ทอง  ปกติ   1      
66  วัดศรีมหาโพธิ์  ปกติ      
67  วัดท่าสามัคคี  ปกติ   1      
68  วัดบ้านสร้าง  ปกติ   1      
69  วัดขุมทอง  ปกติ   1      
70  วัดมหาดไทย  ปกติ   1      
71  บ้านศาลาดิน  ปกติ      
72  วัดมะนาวหวาน  ปกติ   1      
73  วัดจันทร์นิรมิตร  ปกติ      
74  วัดโบสถ์  ปกติ      
75  วัดหัวสะแกตก  ปกติ      
76  วัดโบสถ์  ปกติ   1      
77  วัดจันทร์มณี  ปกติ   1      
78  วัดเจ้าบุญเกิด  ปกติ      
79  วัดศรีกุญชร  ปกติ      
80  วัดรางฉนวน  ปกติ      
81  วัดทำนบ  ปกติ      
82  วัดยางทอง  ปกติ      
83  วัดน้อย  ปกติ      
84  วัดโพธิ์ราษฎร์  ปกติ   1      
85  วัดบุญศิริวิทยาราม  ปกติ      
86  วัดท่าอิฐ  ปกติ      
87  วัดลิ้นทอง  ปกติ   1      
88  วัดบ้านอิฐ  ปกติ      
89  วัดต้นทอง  ปกติ      
90  วัดไผ่วง  ปกติ      
91  วัดโพธิ์ทอง  ปกติ   1      
92  วัดท่าโขลง  ปกติ   1      
93  วัดบางจักร  ปกติ      
94  วัดสามขาว  ปกติ   1      
95  บ้านดอนตาวง  ปกติ   1      
96  วัดลานช้าง  ปกติ      
97  วัดห้วยคันแหลน  ปกติ      
98  วัดหลวง  ปกติ   1      
99  บ้านไผ่หมูขวิด  ปกติ      
รวม   35 64 93 0 0 0