รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดคุ้งยาง  ปกติ      
บ้านบ่อพระ       
วัดศรีธาราม       
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  ปกติ      
สามัคยาราม       
ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว       
ราษฎร์อุปถัมภ์       
บ้านน้ำไคร้       
ราษฎร์ดําริ  เรียนร่วม      
10  วัดช่องลม       
11  บ้านปากคลอง       
12  บ้านคลองละวาน       
13  บ้านหัวค่าย       
14  บ้านดารา       
15  บ้านดินแดง       
16  ไร่อ้อย       
17  วัดวังผักรุง       
18  นาน้อยวิทยา       
19  บ้านป่าแต้ว  ปกติ      
20  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี       
21  วัดดงสระแก้ว       
22  วัดไผ่ล้อม       
23  บ้านเด่นด่าน       
24  วัดทุ่งเศรษฐี       
25  บ้านซ่านสามัคคี  ปกติ      
26  ร้องประดู่(หนุนเภา0ประชาสงเคราะห์)       
27  หมู่สี่พัฒนา       
28  บ้านท่าเดื่อ  ปกติ      
29  วัดดอนสัก  ปกติ      
30  วัดใหม่  ปกติ      
31  สามัคคีวิทยา  ปกติ      
32  วัดดอย  ปกติ      
33  วัดคุ้งวารี  เรียนร่วม      
34  วัดบ้านใหม่  ปกติ      
35  วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  ปกติ      
36  บ้านขอม  ปกติ      
37  บ้านหัวดุม  เรียนร่วม      
38  บ้านวังสะโม  ปกติ      
39  ราษฎร์อํานวย  ปกติ      
40  บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
41  บ้านทุ่งป่ากระถิน  ปกติ      
42  บ้านท่าช้าง  ปกติ   1      
43  บ้านท่ามะปราง  ปกติ      
44  บ้านฟากบึง  ปกติ   1      
45  บ้านคลองละมุง  เรียนร่วม   1      
46  บ้านท้ายน้ำ  ปกติ      
47  บ้านไชยมงคล  ปกติ   1      
48  บ้านนาคะนึง  เรียนร่วม      
49  บ้านคลองกะพั้ว  ปกติ      
50  ม่อนดินแดงวิทยาคม  ปกติ      
51  บ้านวังโป่ง  ปกติ      
52  บ้านชําผักหนาม  ปกติ      
53  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
54  บ้านคุ้งตะเภา  ปกติ      
55  บ้านห้วยปลาดุก  ปกติ   1      
56  บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
57  ป่ากล้วยเสริมวิทยา  ปกติ      
58  หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)  ปกติ      
59  บ้านหาดเสือเต้น  ปกติ      
60  มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์)  เรียนร่วม      
61  บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75  ปกติ   1      
62  พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์)  ปกติ        
63  บ้านบึงท่ายวน  ปกติ      
64  วัดห้องสูง  ปกติ   1      
65  วัดโรงม้า  ปกติ      
66  บ้านเต่าไหเหนือ  ปกติ      
67  วัดดอกไม้  ปกติ      
68  บ้านวังสําโม  เรียนร่วม      
69  วัดน้ำใส  ปกติ      
70  วัดนาทะเล  ปกติ      
71  วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)  ปกติ      
72  บ้านดงช้างดี  ปกติ      
73  บ้านคลองเรียงงาม  ปกติ      
74  บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)  ปกติ      
75  บ้านหนองกวาง  ปกติ      
76  แหลมนกแก้ว  ปกติ      
77  บ้านชําหนึ่ง  ปกติ   1      
78  ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)  ปกติ      
79  บ้านน้ำไผ่  เรียนร่วม      
80  บ้านห้วยใต้  ปกติ      
81  บ้านปางหมิ่น  ปกติ      
82  วัดโพธิ์ทอง  เรียนร่วม      
83  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  ปกติ      
84  บ้านนาป่าคาย  ปกติ      
85  วัดสว่าง  เรียนร่วม      
86  บ้านหน้าพระธาตุ  ปกติ   1      
87  บ้านไร่ห้วยพี้  เรียนร่วม      
88  บ้านนาลับแลง  เรียนร่วม      
89  บ้านชําทอง  ปกติ   1      
90  บ้านวังแดง  ปกติ   1      
91  บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ   1      
92  วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)  เรียนร่วม   1      
93  บ้านน้ำหมีใหญ่  ปกติ      
94  บ้านผักขวง  ปกติ      
95  หนองนาเกลือวิทยา  เรียนร่วม   1      
96  บ้านข่อยสูง  ปกติ   1      
97  วัดเจดีย์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
98  บ้านงิ้วงาม  ปกติ      
99  ประชาชนอุทิศ  เรียนร่วม   1      
100  บ้านหาดงิ้ว  ปกติ      
101  ปางต้นผึ้ง  เรียนร่วม   1      
102  บ้านท่าอวน  ปกติ      
103  บ้านหัวหาด  ปกติ      
104  วังโป่งดํารงวิทย์  ปกติ      
105  บ้านชําตก  ปกติ   1      
106  ศรีอุทิศ  ปกติ   1      
107  วัดคลองนาพง  ปกติ   1      
108  บ้านหนองหิน  เรียนร่วม   1      
109  บ้านหนองป่าไร่  เรียนร่วม   1      
110  บ้านหัวดาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  ปกติ      
112  บ้านคลองกะชี  ปกติ   1        
113  บ้านหาดทับยา  ปกติ      
114  บ้านห้วยขมิ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
115  วัดผาจักร  เรียนร่วม   1      
116  เลอเดชประชานุสรณ์  เรียนร่วม      
117  ศิลปศาสตร์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
118  ฤาษีพหลวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
119  บ้านเขาสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
120  บ้านห้วยฉลอง  ปกติ   1      
121  บ้านเด่นสําโรง  ปกติ   1      
รวม   28 93 118 1 0 0