รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)  ปกติ      
วัดเนินยาง       
วัดพลับ  ปกติ      
บ้านสะพานเลือก  ปกติ      
วัดหนองสีงา  ปกติ      
วัดคลองขุด  ปกติ      
บ้านชำโสม  ปกติ      
บ้านแก่งน้อย  ปกติ      
วัดโป่งแรด  ปกติ      
10  วัดเสม็ดงาม  ปกติ   1      
11  วัดตะกาดเง้า  ปกติ      
12  วัดเขาน้อย  ปกติ      
13  บ้านยางระหง  ปกติ      
14  วัดโขดหอย  ปกติ   1      
15  บ้านไร่เก่า  ยุบโรงเรียนแล้ว        
16  บ้านวังปลา  ปกติ      
17  วัดนาซา  ปกติ   1      
18  วัดสนามไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
19  บ้านหนองหงส์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
20  วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ  ปกติ      
21  วัดสิงห์  ปกติ      
22  วัดโยธานิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
23  วัดคมบาง  ปกติ      
24  บ้านสังข์ทอง  ปกติ      
25  วัดทุ่งเบญจา  ปกติ      
26  วัดเนินโพธิ์  ปกติ   1      
27  บ้านเตาหม้อ  ปกติ      
28  วัดนายายอาม  ปกติ      
29  วัดท่าแคลง  ปกติ      
30  บ้านมาบโอน  ปกติ      
31  บ้านคลองกะพง  ปกติ   1      
32  วัดวังเวียน  ปกติ      
33  ไทยรัฐวิทยา 14  ปกติ   1      
34  บ้านประแกต  ปกติ      
35  บ้านศรัทธาตะพง  ปกติ      
36  วัดหมูดุด  ปกติ      
37  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ      
38  วัดท่าศาลา  ปกติ      
39  วัดแขมหนู  ปกติ      
40  บ้านท่าแฉลบ  ปกติ      
41  วัดโขมง  ปกติ      
42  บ้านท่าปก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
43  วัดวังหิน  ปกติ      
44  วัดเสม็ดโพธิ์ศรี  ปกติ      
45  บ้านเจ้าหลาว  ปกติ      
46  บ้านเขามะปริง  ปกติ   1      
รวม   11 35 44 0 0 0