รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านใหม่  ปกติ   1      
วัดเกวียนหัก  ปกติ      
วัดเกาะจิก  ปกติ   1    
บ้านทุ่งบอน  ปกติ      
บ้านหนองเสม็ด  ปกติ      
บ้านอีมุย  ปกติ      
บ้านวังตัก  ปกติ      
บ้านคลองใหญ่  ปกติ   1      
วัดตะปอนใหญ่  ปกติ      
10  วัดน้ำรัก  ปกติ      
11  บ้านช้างข้าม  ปกติ   1      
12  วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  ปกติ      
13  บ้านบ่อ  ปกติ      
14  วัดบางชัน  ปกติ      
15  วัดสะตอน้อย  ปกติ      
16  บ้านชากไทย  ปกติ      
17  บ้านสามสิบพัฒนา  ปกติ      
18  บ้านทรัพย์สินพูน  ปกติ      
19  วัดเขาตาหน่วย  ปกติ      
20  วัดวังสรรพรส  ปกติ   1      
21  วัดบางสระเก้า  ปกติ      
22  บ้านน้ำตกพลิ้ว  ปกติ      
23  บ้านหนองบอน  ปกติ      
24  ปากน้ำแหลมสิงห์  ปกติ      
25  บ้านหนองระหาน  ปกติ   1      
26  บ้านโชคดี  ปกติ      
27  บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)  ปกติ      
28  บ้านทุ่งม่วง  ปกติ   1      
29  บ้านทัพนคร  ปกติ      
30  วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)  ปกติ   1      
31  สังวาลย์วิทย์ 6  ปกติ   1    
32  วัดมะทาย  ปกติ   1      
33  บ้านกระทิงทอง  ปกติ   1      
34  บ้านคลองตาคง  ปกติ      
35  หนองมะค่า  ปกติ      
36  บ้านท่าขาหย่าง  ปกติ      
37  วัดซึ้งบน  ปกติ      
38  บ้านแหลมสิงห์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
39  วัดท่าเขา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
40  โฆวินฑะ  ปกติ      
41  วัดวันยาวล่าง  ปกติ        
รวม   11 30 39 2 1 0