รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
บ้านทุ่งน้อย       
วัดอัมพวนาราม  ปกติ   1      
บ้านน้ำซับ  ปกติ      
วัดนาวังหิน  ปกติ      
วัดบางนาง  ปกติ      
วัดโคกเพลาะ  ปกติ   1      
บ้านเนินทุ่ง  ปกติ   1      
วัดหนองกาน้ำ  ปกติ      
10  บ้านหนองไผ่แก้ว  ปกติ      
11  วัดท่าบุญมี  ปกติ      
12  บ้านแปลงกระถิน  ปกติ      
13  วัดบ้านไร่  ปกติ   1      
14  บ้านเนินหลังเต่า  ปกติ      
15  วัดเนินตามาก  ปกติ      
16  บ้านเจ็ดเนิน  ปกติ   1      
17  บ้านหนองเสม็ด  ปกติ      
18  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
19  วัดบ้านศาลา  ปกติ      
20  บ้านทับสูง  ปกติ      
21  บ้านบางแสม  ปกติ   1      
22  บ้านเขาอำนวยสุข  ปกติ   1      
23  วัดใหม่ท่าโพธิ์  ปกติ      
24  วัดกลางคลองหลวง  ปกติ   1      
25  วัดเนินสัก  ปกติ      
26  วัดเกาะลอย  ปกติ      
27  สวนป่าคลองตาเพชรบน  ปกติ   1      
28  บ้านคลองกุ่ม  ปกติ      
29  บ้านเขาสัตตพรหม  ปกติ      
30  บ้านเขาวังแก้ว  ปกติ   1      
31  บ้านคลองยาง  ปกติ   1      
32  บ้านเนินดินแดง  ปกติ      
33  บ้านคลองปริง  ปกติ      
34  บ้านบางหัก  ปกติ      
35  บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
36  บ้านโค้งประดู่  ปกติ      
37  บ้านคลองโอ่ง  ปกติ      
38  บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ      
39  วัดเขาวนาพุทธาราม  ปกติ   1      
40  วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
41  บ้านคลองใหญ่  ปกติ      
42  บ้านคลองโค  ปกติ      
43  วัดวรพรตสังฆาวาส  ปกติ      
44  บ้านเนินถาวร  ปกติ      
45  บ้านเนิน  ปกติ   1      
46  วัดหนองม่วงใหม่  ปกติ      
รวม   14 32 46 0 0 0