รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดทุ่งหินผุด  ปกติ      
บ้านหนองชวด  ปกติ      
บ้านเขาติง       
บ้านหนองเรี้ย  ปกติ      
บ้านคลองทรายขาว  ปกติ      
บ้านยวนโปะ  ปกติ   1      
บ้านปากไพ  ปกติ      
บ้านกลางนา  ปกติ      
บ้านควนสระแก้ว  ปกติ      
10  หนองผักฉีด  ปกติ      
11  บ้านท่าข้าม  ปกติ      
12  บ้านควนเคี่ยม  ปกติ      
13  บ้านโพรงจระเข้  ปกติ      
14  วัดแจ้ง  ปกติ   1      
15  บ้านช่อง  ปกติ      
16  บ้านนานิน  ปกติ   1      
17  บ้านทุ่งศาลา  ปกติ      
18  บ้านเขาไม้แก้ว  ปกติ      
19  บ้านหนองยวน  ปกติ      
20  บ้านยูงงาม  ปกติ      
21  บ้านปากห้วย  ปกติ      
22  บ้านท่าคลอง  ปกติ   1      
23  บ้านไร่หลวง  ปกติ      
24  บ้านควนยวน  ปกติ      
25  บ้านสุโสะ  ปกติ   1      
26  วัดชลวาปีวิหาร  ปกติ      
27  บ้านปากคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
28  บ้านแหลม  ปกติ      
29  บ้านหนองชุมแสง  ปกติ      
30  บ้านทุ่งเกาะญวน  ปกติ      
31  บ้านทุ่งนา  ปกติ      
32  วัดท่าพญา  ปกติ      
33  วัดสาริการาม  ปกติ      
34  บ้านป่าแก่  ปกติ      
35  วัดเกาะมะม่วง  ปกติ   1      
36  บ้านด่าน  ปกติ      
37  บ้านห้วยเร็จ  ปกติ      
38  หาดสำราญ  ปกติ      
39  บ้านทอนพลา  ปกติ      
40  บ้านทุ่งส้มป่อย  ปกติ   1      
41  วัดโพธาราม  ปกติ   1      
42  บ้านทุ่งนา  ปกติ   1      
43  บ้านนายายหม่อม  ปกติ      
44  บ้านเขาหลัก  ปกติ      
45  ไทรงาม  ปกติ        
46  บ้านทุ่งปาหนัน  ปกติ   1      
47  บ้านบางด้วน  ปกติ   1      
48  บ้านท่าบันได  ปกติ      
49  บ้านคลองปะเหลียน  ปกติ   1      
50  วัดโคกพิกุล  ปกติ      
51  ทุ่งไทรทอง  ปกติ   1      
52  วัดโหละคล้า  ปกติ   1      
53  บ้านหนองโต๊ะ  ปกติ      
54  วัดอัมพวัน  ปกติ      
55  บ้านโคกรัก  ปกติ   1      
56  วัดควนวิไล  ปกติ   1      
57  บ้านควนอินทนินงาม  ปกติ      
58  บ้านนาโตง  ปกติ   1      
59  วัดศรีสุวรรณาราม  ปกติ   1      
60  บ้านตะเสะ  ปกติ      
61  บ้านท่าเทศ  ปกติ      
62  วัดนางประหลาด  ปกติ   1      
63  บ้านหัวควน  ปกติ      
64  วัดสันติวัน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
65  วัดไพรสนฑ์  เรียนร่วม      
66  บ้านโคกมะม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
67  วัดโพรงจระเข้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
68  บ้านวังเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
69  บ้านห้วยด้วน  ปกติ      
70  บ้านบกหัก  ปกติ   1      
71  บ้านลำปลอกเหนือ  ปกติ   1      
72  ทุ่งรวงทอง  ปกติ   1      
73  วัดนิคมประทีป  ปกติ      
74  บ้านคลองขุด  เรียนร่วม   1      
รวม   27 47 72 0 0 0