รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดศรีวิสารวาจา  ปกติ      
วัดแหลมมะเกลือ  ปกติ      
วัดสระพัง  ปกติ      
วัดทุ่งกระพังโหม  ปกติ      
บ้านดอนซาก       
วัดรางปลาหมอ  ปกติ      
วัดราษฎร์วราราม  ปกติ      
บ้านมาบแค  ปกติ      
วัดดอนเสาเกียด  ปกติ      
10  บ้านห้วยขวาง  ปกติ      
11  วัดหนองดินแดง  ปกติ      
12  บ้านต้นสำโรง  ปกติ   1      
13  บ้านรางมูก  ปกติ      
14  บ้านคลองตัน  ปกติ      
15  วัดทุ่งสีหลง  ปกติ      
16  บ้านหนองแก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
17  บ้านบ่อพลับ  เรียนร่วม   1        
18  บ้านหลักเมตร  ปกติ      
19  บ้านใหม่  ปกติ      
20  วัดลาดหญ้าแพรก  ปกติ      
21  บ้านหนองหิน  ปกติ      
22  วัดโพธิ์งาม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
23  วัดหว้าเอน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
24  บ้านหนองบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
25  บ้านห้วยด้วน  ปกติ      
26  เมืองเก่ากำแพงแสน  ปกติ   1      
27  บ้านสามแก้ว  ปกติ        
28  บ้านหนองเขมร  ปกติ      
29  บ้านคอวัง  ปกติ      
30  วัดห้วยพระ  ปกติ      
31  บ้านไร่ต้นสำโรง  ปกติ      
32  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ   1      
33  วัดดอนขนาก  ปกติ      
34  วัดทัพยายท้าว  ปกติ      
35  บ้านอ้อกระทุง  ปกติ      
36  บ้านห้วยปลากด  ปกติ      
37  บ้านหัวถนน  ปกติ   1      
38  วัดใหม่ดอนทราย  ปกติ      
39  วัดห้วยผักชี  ปกติ      
40  วัดสระสี่เหลี่ยม  ปกติ      
41  บ้านหนองขาหยั่ง  ปกติ      
42  บ้านนาสร้าง  ปกติ      
43  บ้านลำท่าโพ  ปกติ      
44  บ้านหนองพงเล็ก  ปกติ      
45  บ้านทุ่งหัวพรหม  ปกติ      
46  วัดสุขวราราม  ปกติ   1      
47  วัดหนองกระพี้  ปกติ   1      
48  วัดลำลูกบัว  ปกติ      
49  วัดทุ่งผักกูด  ปกติ      
50  วัดหนองปลาไหล  ปกติ      
51  วัดห้วยม่วง  ปกติ      
52  บ้านแหลมกะเจา  ปกติ        
รวม   10 42 46 0 0 0